AlgemeenNieuws

‘Banken hebben te veel in tuinbouwsector gefinancierd’

Utrecht – De banken in Nederland zijn te weinig bezig met sectorbeleid en te veel met individuele bedrijven, tot die conclusie komt Cees Veerman in zijn rapport ‘Herstructurering en ontwikkeling van de glasgroente sector’.

De banken hebben te veel uitbreiding van het kassenareaal toegestaan. Deze stevige kritiek uit Veerman als trekker – samen met de Rabobank – van het reddingsplan voor glasgroente. Overigens was Veerman zelf vanaf 2007 tot begin 2015 commissaris bij de Rabobank. Toeval of niet, in het jaar van zijn aantreden stokte de investering in kassen.

Meer samenwerking tussen telers

Veerman gaat een coalitie leiden van vijf in een federatie samenkomende telersverenigingen, de Rabobank en de overheid. Centraal in het herstelplan voor de glasgroentesector is meer samenwerking tussen telers, die de Rabobank zal stimuleren via haar financieringsbeleid en een stoppersregeling.

De samenwerking tussen telers krijgt vorm doordat The Greenery, Harvest House, DOOR, Best of Four en Van Nature samen Federatie VruchtgroenteOrganisaties oprichten. Die federatie werkt in de te vormen coalitie met overheid en Rabobank aan verbetering van de afzet, herstructurering van glasgebieden en de aanpak van GMO-problemen.

Gebrek aan sectorbeleid banken

In zijn kritiek op het financieringsbeleid gaat het Veerman vooral om het gebrek aan sectorbeleid bij de banken. Veerman: “Een oorzaak van overkreditering van de sector als geheel kan wel gevonden worden in het beleid van de banken om elke kredietaanvraag zelfstandig te beoordelen op uitsluitend bancaire criteria. Daardoor komt onvoldoende de algemene situatie in de sector aan de orde en daardoor ook de afweging of verdere kredietverlening al dan niet bijdraagt aan overproductie.”

Banken moeten terughoudend zijn

De schuldvraag is moeilijk te beantwoorden, stelt hij. “Voor een financieringsafspraak zijn twee partijen nodig.” Veerman vindt dat banken zich nu terughoudend moeten opstellen met betrekking tot de uitbreiding van het areaal in Nederland.

Overigens gaat de Rabobank het financieringsbeleid fundamenteel wijzigen. De bank komt met een stoppersregeling in een herstructureringsfonds. Volgens Ruud Huirne, directeur Food en Agri, gaat lidmaatschap van de federatie een rol spelen in financieringsafspraken. Het lidmaatschap is feitelijk onmisbaar, zegt hij. De bank heeft een onbekend geldbedrag vrijgemaakt voor een herstructureringsfonds.

Beheer
WP Admin