AkkerbouwOpinie

Aviko: continuïteit voorop

No fries, no glory. Met deze vette uitspraak maakt scheidend Aviko-topman Martin van de Ven duidelijk hoe belangrijk patat is en blijft voor zijn bedrijf.

Aviko is een wereldspeler op het gebied van aardappelproducten. De handel daarin gebeurt in toenemende mate wereldwijd. Op zich is met frites niet het meest te verdienen, maar wil je met lucratievere aardappelproducten meedoen, dan móet je de basis op orde hebben. Zonder patat geen succes.

De ambitie om voorop te lopen leidt tot een belangrijke strategische keuze. Een te wisselvallige prijs past daar niet bij. Die is niet uit te leggen aan klanten aan de andere kant van de wereld, volgens Van de Ven. Daarom wil Aviko nog veel meer aardappelen op contract laten telen, net als in Amerika.

Wetend dat de aardappelprijs nu dramatisch laag is, kan je dit cynisch uitleggen: dat zullen volgend jaar goedkope contractjes worden. De nadrukkelijke wens om zo nodig ‘wereldspeler’ te willen zijn, klinkt daarbij wat hoogdravend. Maar belangrijker is dit: stabiliteit en continuïteit tellen voor een bedrijf met deze ambities zwaarder dan korte termijn voordeeltjes.

Het is een keuze die tot nadenken stemt, ook voor andere sectoren. De varkenshouderij worstelt al jaren met hetzelfde punt. Wat met een relatief eenvoudig product als frites kan, moet met vlees toch ook mogelijk zijn? Continuïteit is in ieders belang, beter voor boer én verwerker.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin