Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Avebe verhoogt basisprijs met 20%

De forse verhoging van de basisprijs geeft aan dat Avebe het vertrouwen heeft een goede aardappelprijs uit te kunnen betalen.

Zetmeelaardappelverwerker Avebe heeft de basisprijs voor zetmeelaardappelen voor komend teeltseizoen 2022/2023 vastgesteld op € 78 per ton. Dat is 20% meer dan de basisprijs van € 65 per ton voor teeltjaar 2021/2022. De basisprijs ligt daarmee zelfs € 3 per ton hoger dan de uiteindelijke campagneprijs van € 75 per ton die voor seizoen 2021/2022 gerealiseerd is.

Campagneprijs verhogen

De basisprijs voor de zetmeelaardappelen wordt aan het begin van de campagne vastgesteld. Deze prijs is gebaseerd op standaard aardappelen met 19% zetmeel en geleverd binnen het A-volume. Blijkt in de loop van de campagne dat zetmeel goed kan worden verkocht, dan kan Avebe besluiten de campagneprijs te verhogen.

Bij de campagneprijs komen voor de individuele teler nog de premies voor leveringstijdstip, zetmeelgehalte, kwaliteit en een premie voor het volleveren van het afgesproken A-volume. Daarbovenop komt nog het coöperatieve resultaat van het voorgaande boekjaar.

De prestatieprijs voor het afgelopen teeltjaar 2021/2022 maakt Avebe aan het eind van het jaar bekend. Vorig jaar (teeltseizoen 2020/2021) was de prestatieprijs € 93,30 per ton.

Kosten stijgen

In de oude meerjarenambitie ging Avebe uit van een prestatieprijs van € 93 per ton in 2022 en oplopend naar € 100 in teeltjaar 2024. Deze prijzen zijn volgens CEO David Fousert in de nieuwe realiteit niet langer de referentie. De kosten stijgen en de teler moet wel rendabel zetmeelaardappelen kunnen blijven telen om Avebe van grondstoffen te voorzien. Avebe kan in de markt hogere prijzen rekenen omdat het aandeel toegevoegde waardeproducten groeit, en het aandeel natief zetmeel krimpt. Het concern is daarmee minder afhankelijk van de prijsvorming op de wereldwijde bulkmarkten.

Over de nieuwe meerjarenambitie voor de prestatieprijs voor zetmeelaardappelen wil Avebe nog geen uitspraak doen.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin