AlgemeenAchtergrond

ASR: erfpacht goedkoopste vorm van grondgebruik

De grondportefeuille van ASR Vastgoed (voorheen Fortis Vastgoed) is in tien jaar tijd netto van 7.000 hectare naar 31.000 hectare gegroeid. En ASR wil zijn portefeuille graag nog verder uitbreiden op basis van natuurlijk groei, zegt directeur Erik Somsen.

ASR Nederland heeft in 2010 een nettoresultaat geboekt van 317 miljoen euro, 24 procent meer dan in 2009. Welk aandeel had ASR Vastgoed daarin?
”Ongeveer 10 procent van de omzet bestaat uit beleggingen in vastgoed. Van dit deel is 25 procent landelijk vastgoed, het overige deel zijn gebouwen.”

Heeft de belegging in landelijk vastgoed veel effect?
ASR is de enige belegger in vastgoed die ook in agrarische grond belegt. Daardoor hebben we in 2010 op dit vlak een beter resultaat dan andere vastgoedbeleggers, omdat de huizenmarkt daalde terwijl de grondmarkt stabiel bleef.”

Op welke manier geven jullie de gronden in gebruik bij boeren?
”Via erfpachtfinanciering en agrarische grondfinanciering. De erfpachtfinanciering kan geïndexeerd of niet. Het is maar net wat de pachter wil. We willen maatwerk leveren zodat we aan iedere ondernemer een pachtcontract kunnen aanbieden dat bij zijn of haar bedrijf past.”

Een pachtcontract gaat vaak over van ondernemer op opvolger. Zit de nieuwe ondernemer dan automatisch vast aan het contract?
”We bieden de mogelijkheid aan de nieuwe generatie om het contract open te breken en nieuwe langjarige contracten op te stellen die beter passen bij de nieuwe bedrijfsvoering. Dit gaat niet kostenloos, maar het biedt wel voordeel voor zowel de ondernemer als voor ons. Ook wij zijn gebaat met boeren die tevreden zijn met hun contract.”

De grondprijzen zijn erg hoog. Heeft dit effect op de belangstelling voor de financieringsmogelijkheden van ASR?
”Onze portefeuille blijft groeien. We zien ook dat banken terughoudender zijn met het financieren van grond, waardoor ondernemers gaan kijken naar andere mogelijkheden van grondfinanciering.”

Welk type ondernemer maakt vooral gebruik van ASR-financieringsvormen?
”Met name de ondernemende boeren die veel rekenen. Als je gaat voor kostprijsverlaging is efpacht de goedkoopste vorm van gebruik van grond. We zien veel jonge ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden en dat mogelijk maken via deze financiering.”

Toch hebben de meeste ondernemers nog eigendom.
”Klopt. Emotie speelt hierbij een grote rol. Maar als je kijkt naar Duitsland, waar de pachtregelingen ook iets anders zijn, is 60 procent van de agrarische grond pachtgrond.”

Beheer
WP Admin