Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Arla geeft melkveehouders duurzaamheidstoeslag op melkprijs

Arla Foods gaat duurzaamheidsinspanningen van hun leden belonen door met extra surplus op de melkprijs. Boeren kunnen met een puntensysteem tot 3 eurocent extra ontvangen per kilo melk.

Het surplus is gebaseerd op negentien verschillende maatregelen met betrekking milieuverbetering: efficiëntie van voer, eiwitten en meststoffen, levering van mest voor de productie van biogas maar ook inspanningen op gebied van biodiversiteit en gebruik va hernieuwbare energie. De leden moeten kun inspanningen aantonen en krijgen hiervoor punten. Vanaf de start van 2023 zijn er maximaal 80 punten te verdienen. De zuivelcoöperatie verwacht dat er de aankomende jaren nog meer nieuwe maatregelen worden geïntroduceerd, zodat het maximale aantal naar 100 punten groeit. Elk punt is € 0,03 eurocent waard, maatregelen met de meeste impact op het milieu krijgen meer punten. Op basis van het huidige melkvolume van Arla komt dit neer op een bedrag van € 500 miljoen per jaar aan duurzaamheid surplus.

Klimaatcheck

Alle Arla-melkveehouders kunnen de duurzaamheidsvergoeding krijgen, voorwaarde is dat de boeren hun gegevens invullen in de Klimaatcheck. De Klimaatcheck is al eerder ingevoerd door de zuivelcoöperatie en helpt met het identificeren van de uitstoot op hun bedrijf. Volgens Arla heeft 95% van de boeren hun gegevens al geregisterd in de Klimaatcheck 2022. Voor het registeren van de klimaatgegevens kregen boeren al 1 eurocent per kilo melk bovenop de melkprijs. De duurzaamheidsbeloning komt hier nog bovenop.

Beheer
WP Admin