Tijdens de boomplantochtend op 23 maart werden de eerste bomen geplant bij melkveehoudster Irma Zegers-De Koning. - Foto: Arla Foods RundveeVideo

Arla Foods plant bomen voor meer biodiversiteit rondom boerenerven

Om de biodiversiteit rondom boerderijen te verbeteren kunnen Nederlandse boeren, die leveren voor de merken Arla Biologisch en Melkunie, de komende jaren 125.000 bomen en struiken planten. In het ‘ReNature-programma’ werkt Arla Foods samen met BoerenNatuur en de stichting Trees for All.

De boeren die meedoen aan het programma krijgen een beplantings- en beheerplan op maat om de biodiversiteit op hun percelen en het erf te verbeteren. Het gaat daarbij om de aanplant van streekeigen boom- en struiksoorten, die passen bij het landschap en de bodem.

Tijdens de boomplantochtend op 23 maart werden de eerste 100 bomen geplant bij melkveehoudster Irma Zegers-De Koning in Schijndel.

Beheer
WP Admin