Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Areaal pootgoed België stijgt explosief

In België is het areaal pootaardappelen explosief gestegen, zo blijkt uit de perceelsaangifte 2024.

Het areaal gecertificeerd pootgoed neemt met 29% toe tot 2.344 hectare. Hoevepootgoed (pootgoed voor eigen gebruik) stijgt maar liefst met 90% tot 848 hectare. Het areaal consumptieaardappelen stijgt bij onze zuiderburen eveneens, maar dan in mindere mate. De toename bedraagt 5,8%. Het totaal komt daarmee in België op 5.540 hectare.

Het areaal late rassen in Vlaanderen neemt toe met 3,2%. De vroege rassen (oogst voor 1 september) laten een daling zien van 9%. Samen komt dit in Vlaanderen neer op een kleine stijging van 1,8%. In Wallonië stijgt het areaal consumptieaardappelen naar verwachting met maar liefst 11,1%.

Natte omstandigheden

De toenames van de arealen zeggen weinig over de opbrengsten. Het poten is op een aantal plaatsen nog maar net afgelopen. “Het is nog maar zeer de vraag welke opbrengsten de zeer laat gepote aardappelen nog kunnen behalen”, aldus Oost-Vlaamse proefcentra voor aardappelteelt en groenteteelt Viaverda.

Opkomstproblemen spelen de telers parten. Redenen daarvan zijn het gebruik van ouder pootgoed, pootgoed zonder kiemkracht, bacterierot, fusarium-aantasting, moeilijke wondheling na het snijden en te natte omstandigheden na het poten.

Beheer
WP Admin