Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Antibioticagebruik Europese veehouderij daalt

De verkoop van veterinaire antibiotica is in de EU in de periode 2011 tot ’13 met 8 procent gedaald.

Het gebruik in individuele lidstaten varieerde sterk. In Slovenië nam het gebruik van antibiotica met 52 procent af in deze periode, terwijl het gebruik in Hongarije in dezelfde periode 20 procent steeg. In Nederland daalde het antibioticagebruik in de veehouderij in deze periode met 39 procent.

Spanje: 4,5 keer zoveel veterinaire antibiotica als Nederland

In een brief aan de Tweede Kamer vergelijkt staatssecretaris Martijn van Dam het antibioticagebruik per lidstaat met Nederland. Daaruit blijkt dat tien van de 26 onderzochte landen meer antibiotica gebruiken in de veehouderij dan Nederland, terwijl in 16 landen minder antibiotica worden gebruikt. In Spanje is het gebruik van de werkzame stof per gewichtseenheid van de aanwezige veestapel 4,5 keer zo hoog als in Nederland. In Italië is dat 4,3 keer en in Hongarije 3,3 keer. Duitsland, België en Frankrijk gebruiken respectievelijk 2,6, 2,2  en 1,4 keer zoveel antibiotica, vergeleken met Nederland. In Denemarken wordt ruim de helft van de Nederlandse hoeveelheid antibioticum gebruikt.

Colistine-resistentie

In reactie op Kamervragen van Marianne Thieme (PvdD) over colistine-resistentie laat Van Dam weten dat er in Nederland geen colistine-resistentie is gevonden is bij bacteriën uit vleesvarkens en melkkoeien, maar dat dit wel incidenteel is gevonden in bacteriën uit pluimvee en kalveren. Uit het onderzoek blijkt dat de resistentie is gevonden in mestmonsters uit 2010- 2011. In monsters uit 2014-2014 werd de colistine-resistentie niet gevonden bij bacteriën bij deze diersoorten. “Dit zou kunnen duiden op een daling van het voorkomen van colistine-resistentie en houdt mogelijk verband met de recente daling van het colistine-gebruik”, aldus Van Dam.

Thieme wil meldplicht

Thieme wil een meldplicht voor veehouders en dierenartsen bij colistine-resistentie op een bedrijf. Of dit zinvol is, hangt volgens Van Dam af of dit bijdraagt aan het beschermen van de volksgezondheid. Tot nu toe werd een meldplicht niet geadviseerd door deskundigen. Wettelijk is een meldplicht ook alleen in te voeren bij besmettelijke dierziekten, aldus Van Dam.

Beheer
WP Admin