Een uier dat goed in balans is. De achterspenen staan ver genoeg uit elkaar en zijn niet te hoog geplaatst. - Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Gegevens melkrobot meegenomen in de fokwaardeschatting

Per april 2023 worden er aanpassingen doorgevoerd in de fokwaardeschatting. Onder andere input van Automatisch Melk Systemen (AMS) gaat een rol spelen.

Elk jaar worden er in april aanpassingen doorgevoerd in de fokwaardeschatting van stieren. Het meeste zichtbare verschil zal dit jaar bij de MRIJ-stieren terug te vinden zijn. Met ingang van april worden de fokwaarden bij de MRIJ-stieren gebaseerd op dochters met minimaal 87% MRIJ-bloedvoering. Tot dusverre was dat percentage 75% MRIJ-bloedvoering. In de praktijk is dan de resterende 25% veelal 25% Holstein. De melkdrang die het Holstein-ras kenmerkt wordt door deze verschuiving meer uit de MRIJ-basis gehaald.

Lees ook: Overzicht proefstieren: excellente uiervererving

Uierbalans nieuw kenmerk fokwaardeschatting

Wel komt er een nieuw kenmerk, namelijk ‘uierbalans’. Dat is speciaal voor de melkrobot, want de automatische melkmachine kan minder goed overweg met (te) hoog geplaatste achterspenen. De uiers van de Holstein-koeien zijn als het ware te goed geworden, waarbij de achterspenen te hoog geplaatst zijn. Het nieuwe kenmerk uierbalans is een optimumkenmerk.

Daarnaast hebben het CRV-stamboek en het rekencentrum jaren gewerkt om gegevens van de melkrobot in de fokwaardeschatting te krijgen. Vooralsnog dragen 1.400 bedrijven met een Lely-robot bij aan de input van de fokwaardeschatting.

Reacties

  1. Koeien die niet (goed) gemolken kunnen worden door een robot behoren minder dan 80 punten voor uier te krijgen. Dan waren deze problemen er niet gekomen. Ook spenen korter dan 5 cm moeten zwaar bestraft te worden. Eigenlijk zijn de inspecteurs van het stamboek de schuldigen. Ook achterkwartieren waar de spenen aan de binnenkant geplaatst zijn is knudde. Dat is geen teken van een sterke ophangband maar van slecht kijken naar een uier. Achterspéen horen aan het midden van het kwartier te zitten. Ook moeten we koeien die niet goed door de robot gemolken kunnen worden, weren op fokdagen. Maak geen reclame voor die koeien.

Beheer
WP Admin