AkkerbouwNieuws

Ammoniakrecht in 2015 volledig af te schrijven voor fiscus

Den Haag – Ammoniakrechten kunnen in de belastingaangifte voor 2015 geheel worden afgeschreven.

Voor varkens- en pluimveerechten wordt de afschrijvingsmogelijkheid hersteld, ervan uitgaande dat die rechten eind 2017 worden afgeschaft.

Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes in antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Wiebes had vorige week in een overleg met de Tweede Kamer al aangegeven dat hij de afschrijvingsmogelijkheid voor ammoniak- en dierrechten wil herstellen. Eerder dit jaar bleek dat de fiscus de afschrijvingsmogelijkheid wilde afschaffen.

De afschrijvingstermijn voor ammoniakrechten wordt gekoppeld aan de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli van dit jaar. Met het PAS worden ammoniakrechten afgeschaft. De ammoniakrechten die worden ingezet bij de aanvraag van een Natuurbeschermingswetsvergunning vóór 1 juli van dit jaar, kunnen voor de fiscus worden afgeschreven.

Voor pluimvee- en varkensrechten gaat Wiebes uit van 31 december 2017 als einddatum, gekoppeld aan de looptijd van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Tot die datum zullen varkens- en pluimveerechten blijven bestaan. Afschaffing van de rechten hangt af van de evaluatie van de Meststoffenwet, die is voorzien voor 2016. Voorwaarde voor afschaffing is dat er genoeg mestverwerkingscapaciteit is om het landelijk mestoverschot buiten de landbouw af te zetten.

Beheer
WP Admin