Foto: ANP AlgemeenNieuws

Ammoniakdepositie meten met satelliet onderzocht

Satellietmetingen kunnen mogelijk bijdragen aan het berekenen van de ammoniakdepositie op natuur. Verschillende instituten werken aan onderzoek hiernaar.

De ammoniakdepositie op natuurgebieden wordt momenteel berekend met computermodellen en metingen in het veld, mogelijk kunnen metingen van satellieten helpen om de onzekerheden in die berekeningen te verkleinen. Dat wordt nu onderzocht door verschillende instituten.

Het onderzoek wordt gedaan door mensen van het KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), TNO, CML (Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden), WUR (Wageningen University & Research) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Satellietdata voor ammoniakdepositie

Voor stikstofoxiden worden al satellietgegevens gebruikt en mogelijk kan dat ook – met andere satellieten – voor ammoniakdepositie. Een satelliet meet de luchtconcentratie in de luchtkolom tussen de satelliet en de grond, legt het RIVM uit.

Deze metingen worden wereldwijd op dagelijkse basis gedaan. Ze kunnen gebruikt worden voor het afleiden van concentraties aan de grond in heel Nederland. De instituten onderzoeken of, en zo ja hoe, satellietdata een optimale aanvulling op de grondmetingen vormen. Satellieten meten namelijk niet direct de stikstofdepositie op de bodem, benadrukt het RIVM in hun berichtgeving over het onderzoek.

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en maakt deel uit van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof, dat bedoeld is om de metingen en berekeningen van stikstof te verbeteren.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Beste Lydia,
    Je schrijft: “De ammoniakdepositie op natuurgebieden wordt momenteel berekend met computermodellen en metingen in het veld”
    Welke METINGEN van ammoniakDEPOSITIE bedoel je precies?

    “Voor stikstofoxiden worden al satellietgegevens gebruikt” Ja, voor emissie, NIET voor depositie. Want je schrijft zelf al: “Een satelliet meet de luchtconcentratie in de luchtkolom tussen de satelliet en de grond”
    Dus de satelliet meet in een kolom van 824 kilometer hoogte de totale NOx concentratie en dan zou er iemand kunnen ‘berekenen’ hoe hoog de NOx concentratie is aan de grond? En zelfs dan, NOx concentratie aan de grond is GEEN depositie.

Beheer
WP Admin