Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Ammoniakconcentratie stijgt jaarlijks 1,5%

De gemeten concentraties ammoniak in de lucht zijn tussen 2005 en 2014 licht gestegen. Dat blijkt uit een rapportage van het RIVM.

Landelijk steeg de ammoniak-concentratie 1,5% per jaar. De grootste stijgingen doen zich voor in het noorden en oosten van het land. De trends zijn gebaseerd op metingen uit het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) en het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML).

De uitstoot van ammoniak door de landbouw is de belangrijkste bron voor ammoniak in de lucht. Daarnaast is de concentratie afhankelijk van de weersomstandigheden en de chemische samenstelling van de atmosfeer.

Beheer
WP Admin