Injecteren van een koe met een pijnstiller om de pijn van mastitis te onderdrukken. Daarnaast wordt ook veelal antibiotica ingezet. Nieuw onderzoek speurt naar alternatieven daarvoor. RundveeNieuws

Amerikaans onderzoek naar stamceltherapie tegen mastitis

In de Verenigde Staten loopt een onderzoek naar een geheel nieuwe wijze van behandelen van mastitis, namelijk via stamceltherapie. Hierbij worden stamcellen van uierweefsel ingezet als basis van de behandeling.

Mastitis is wereldwijd een van de belangrijkste aandoeningen bij melkvee. Het kost direct en indirect melkproductie en een tegenvallende behandeling is vaak reden voor voortijdige afvoer van het dier. Mastitis levert dan ook veel economische schade op en vermindert het dierwelzijn.

Reden genoeg om te kijken of er andere manieren zijn om mastitis aan te pakken en de effecten van de aandoening te beperken. Nu wordt er bij klinische mastitis meestal antibiotica ingezet. Dat werkt goed, maar potentiële resistentie van ziekteverwekkers is een van de nadelen van grootschalige inzet van antibiotica. Ook is een genezing niet altijd 100 procent waardoor er chronische mastitisgevallen kunnen ontstaan. Daarnaast levert mastitis weefselschade op die na afloop van de ziekte niet herstelt.

Stamceltherapie tegen mastitis

Met de inzet van stamcellen hopen de onderzoekers aan te tonen dat deze therapie ziekteverwekkers volledig kan bestrijden. Dat is het eerste doel, maar ze willen ook kijken of stamceltherapie tegen mastitis kan bijdragen aan herstel van beschadigd weefsel. Als de behandeling effectief en betaalbaar blijkt, kan dit snel worden uitgerold in de melkveehouderij. Dat leidt tot een hogere melkproductie per koe en een meer economisch rendabele melkveehouderij, zo schat het Baker Institute in, dat de leiding heeft in het project.

In het laboratorium zijn al goede resultaten gehaald, maar nu worden de experimenten uitgebreid op levende dieren. Het onderzoek naar stamceltherapie tegen mastitis is vorig jaar al gestart door het Baker Institute of Animal Health, onderdeel van Cornell University, samen met Elanco Animal Health. Voor het project is 1,38 miljoen dollar uitgetrokken. Hiervan is bijna de helft afkomstig van de Foundation for Food and Agriculture Research.

Meer artikelen over uiergezondheid lezen? Bekijk de themapagina hier.

Reacties

Beheer
WP Admin