Alex Datema, voorzitter van <a href="http://www.boerennatuur.nl/">BoerenNatuur.nl</a>. AlgemeenNieuws

Alex Datema nieuwe voorzitter BoerenNatuur.nl

Alex Datema is unaniem gekozen als voorzitter van BoerenNatuur.nl, de nieuwe koepelorganisatie van alle 40 collectieven die zich bezig houden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Alex Datema wordt voorzitter van een bestuur van 12 personen, gevormd door een vertegenwoordiger vanuit elke provincie, namens de collectieven in die provincie.

Per 1 januari is het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan. BoerenNatuur.nl is in het leven geroepen als gesprekspartner voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties, voor het genereren en uitwisselen van kennis en voor de ontwikkeling van ICT-systemen. Alex Datema is de eerste voorzitter van BoerenNatuur.nl.

Nauwe samenwerking met belangenorganisaties

BoerenNatuur.nl neemt de taken van SCAN over en blijft agrarische collectieven stimuleren en faciliteren tot effectief agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en waterbeheer. BoerenNatuur.nl werkt hierin nauw samen met belangenorganisaties zoals LTO, natuur- en landschapbeherende organisaties, provincies en waterschappen.

Datema is melkveehouder in het Groningse Briltil en op zijn bedrijf al jaren bezig met agrarisch natuurbeheer. Daarnaast beschikt hij over ruime bestuurservaring in de agrarische belangenbehartiging, waterschap en binnen het voormalige stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

‘Agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder op de kaart zetten’

Alex Datema: “Ik kijk ernaar uit om met BoerenNatuur.nl het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland verder op de kaart te zetten. We willen laten zien wat agrarisch natuur- en landschapsbeheer ons brengt en de collectieven, die in de dagelijkse praktijk bezig zijn met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, ondersteunen om succesvol vorm te geven aan hun werk”.

Beheer
WP Admin