Bedoeling is dat boeren koolstof vastleggen door bepaalde gewassen te telen. Bij melkveehouders zal dat blijvend grasland zijn, akkerbouwers kunnen kiezen voor teelten als hennep of olifantsgras (foto). - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Carbon Coöp heeft al 50 boeren voor vastlegging koolstof

De pas opgerichte boeren-koolstofcoöperatie Carbon Coöp heeft al 50 aanmeldingen van boeren die mee willen doen om koolstof vast te leggen.

Dat zegt secretaris en woordvoerder Henk Bles. Volgens hem beschikt de jonge organisatie nu al over enkele duizenden mogelijke hectares om koolstof vast te leggen.

Initiatief van boeren

Henk Bles van Carbon Coöp
Henk Bles, secretaris van Carbon Coöp. – Foto: Anne van der Woude

Carbon Coöp is een initiatief van zes Friese melkveehouders en akkerbouwers. Zij willen samenwerken op het gebied van koolstof vastlegging en verkoop van koolstofcredits. Door in een korte keten als melkveehouders en akkerbouwers samen te werken, en CO2-neutraal of negatief te produceren, willen ze bijdragen aan duurzaamheid en aan een beter verdienmodel voor boeren.

Landelijke ambities

Bedoeling is dat deelnemers koolstof vastleggen door bepaalde teelten. Bij melkveehouders zal dat blijvend grasland zijn, akkerbouwers kunnen kiezen voor teelten als hennep of olifantsgras. De monitoring en accreditatie gaat via het systeem van de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). De coöperatie mikt erop dat de credits binnen de agrarische keten blijven, en niet weglekken naar andere bedrijfstakken, licht Henk Bles toe.

Voorzitter is akkerbouwer Teun de Jong, tevens voorzitter van akkerbouwvakbond NAV. Carbon Coöp wil zich niet beperken tot de regio van de oprichters, maar heeft landelijke ambities.

Illustratie werkwijze Carbon Coöp. - Afbeelding Carbon Coöp, Peter Roek, beeldbewerking
Illustratie werkwijze Carbon Coöp. – Afbeelding Carbon Coöp, Peter Roek, beeldbewerking

Lees ook: ‘Boeren moeten betaald worden voor hun diensten’

Beheer
WP Admin