Foto: ANP AlgemeenNieuws

Akkoord over verbeteren groen onderwijs

Het groene onderwijs moet de komende tien jaar de kwaliteit en inhoud van de opleidingen beter laten aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven. Ook moet het aantal afgeleverde leerlingen omhoog.

Dat is het doel van het strategische akkoord, dat het groene onderwijs, het bedrijfsleven en het ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben gesloten. Woensdag ondertekenen de partijen de zogeheten Ontwikkelagenda Groen Onderwijs. Namens EZ zet staatssecretaris Martijn van Dam zijn handtekening.

Blijven bijdragen aan behoud toppositie landbouw

Het pact is gesloten zodat het groene onderwijs (vmbo, mbo, hbo en Wageningen Universiteit) de komende jaren kan blijven bijdragen aan het behoud van de toppositie die de Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd heeft, zegt een woordvoerder van het ministerie van EZ.

Om dat waar te maken, moet het onderwijs verbeteren. Zo moet de kennis- en innovatiestructuur worden uitgebouwd en moet de internationalisering van het onderwijs beter. Verder moeten meer leerlingen en studenten kiezen voor groen onderwijs, zodat er meer arbeidskrachten beschikbaar komen voor de land- en tuinbouw. Die aansluiting is al jaren een probleem.

Jaarlijks tot €45 miljoen in onderwijs investeren

De uitvoering van de afspraken in het akkoord vergen een jaarlijkse investering van €40 miljoen tot €45 miljoen. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs hebben afgesproken om elk €2 miljoen bij te dragen aan een werkbudget tijdens de opstartfase van 2 jaar, vertelt Saskia Goetgeluk namens het bedrijfsleven.

De rest van geld moet nog op tafel komen. “We gaan het komende jaar bekijken of we de financiering voor elkaar kunnen krijgen. Dat is een forse uitdaging”, vertelt Klaas Boer namens de onderwijsinstellingen.

Financiering groen onderwijs is heet hangijzer

Financiering is een heet hangijzer in het groene onderwijs. De Agrarische Onderwijs Centra liggen al twee jaar in de clinch met het ministerie van EZ over de bekostiging; de AOC’s komen dit schooljaar €28 miljoen te kort. Ook Wageningen Universiteit heeft te maken met afspraken die financieel knellen.

De Agrarische Onderwijs Centra liggen al twee jaar in de clinch met het ministerie van EZ over de bekostiging; de AOC’s komen dit schooljaar €28 miljoen te kort.

In het overleg over de toekomstagenda heeft het onderwijs dan ook het voorbehoud gemaakt dat de tekorten in de financiering moeten worden gerepareerd, omdat ze anders geen mogelijkheden ziet de ambities waar te maken. Naar alle waarschijnlijkheid moet het volgende kabinet zich uitspreken over dit bekostigingsgeschil, net zoals het zich moet uitspreken over een eventuele overheveling van het groene onderwijs naar het ministerie van Onderwijs.

Beheer
WP Admin