Bezoek van Japanse minister-president aan het Westland, enkele jaren geleden. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Akkoord over belangrijk handelsverdrag EU en Japan

Het biedt kansen voor de afzet van Europese zuivel en vlees: een akkoord tussen Japan en de EU over een belangrijk handelsverdrag.

De EU en Japan zijn samen goed voor ongeveer een derde van de wereldeconomie. Na China is Japan de tweede handelspartner voor de EU in Azië. Het handelsverdrag kan leiden tot extra handel tussen Japan en de EU met een waarde van € 96 miljard. De Europese economie kan hierdoor met € 33 miljard groeien.

Nu nog sterk agrarisch protectionisme Japan

Op dit moment wordt de eigen land- en tuinbouwsector in Japan sterk beschermd. Wanneer het bereikte verdrag van kracht wordt, wordt het makkelijker Europese landbouwproducten en voeding te exporteren naar Japan. Omgekeerd wordt de Europese markt geopend voor Japanse industriële producten als auto’s en bouwmachines.

Onderhandelingen duurden 4 jaar

Over het handelsverdrag werd al 4 jaar onderhandeld. Afgelopen zomer werd er al een principeakkoord getekend. Nu zijn de onderhandelingen afgerond en staan alle punten op papier. Het verdrag moet nog wel ondertekend worden. Het doel is om het verdrag in 2019 in werking te laten treden.

Beheer
WP Admin