Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Akkerbouwers zijn druk met aardappelopslag

Ondanks een vorstperiode afgelopen winter komt er dit jaar toch veel aardappelopslag in de percelen voor. Telers hanteren verschillende methoden om deze opslag te verwijderen.

Maatschap Hoeve de Hond in Dreischor bestrijdt aardappelopslag in knolselderij met een kappenspuitcombinatie van de Schouwse werktuigenvereniging CVEL. - Foto's: Anton Dingemanse

Voor dit werk is geen zware trekker nodig. Een oudere John Deere voldoet uitstekend voor dit lichte werk.

Bij Wissenkerke op Noord-Beveland stipt Steven Dees de aardappelopslag in zijn uienperceel. De verhouding van middel waarmee gestipt wordt verschilt nogal van teler tot teler. De een vindt dat een verhouding 1 op 3 het beste resultaat geeft, terwijl een ander 1 op 10 voldoende vindt.

Terwijl Dees in zijn uien stipt, is loonbedrijf Van der Heijde met kappenspuit de aardappelopslag in zijn bieten aan het bestrijden. Ook hier met een oudere John Deere zonder GPS.

Dat het heel nauw komt blijkt wel uit deze foto. Aan de beide spoortjes van de kappen naast de plant is te zien hoe precies er moet worden gereden. het aardappelplantje rechts, bijna in de rij, kwam toch onder de kap terecht en is behandeld.

Uienteler Teus Rijm in Colijnsplaat stipt met een selector opslag van cichorei in een perceel uien aan. Rijm omschrijft cichorei als een taai onkruid.

Voor het aanstippen gebruikt Rijm een combinatie van glyfosaat en MCPA. Zijn ervaring is dat 9 van de 10 planten ook niet doodgaan aan deze behandeling. De groei stopt wel, zodat de uien er niet zoveel hinder meer van ondervinden.

De aardappelopslag in de rijen in het bietenperceel van Hoeve de Hond wordt handmatig aangestipt. Zelfs in percelen waar twee jaar geleden aardappelen stonden, komt nog opslag naar boven.

De knolselderij wordt net als bieten op 50 centimeter rijafstand geteeld, zodat de aardappelopslag met dezelfde apparatuur kan worden aangepakt.

Ook Wilco Doeleman stipt aardappelopslag in zijn bieten. Hij maakt geen gebruik van kappenspuit, omdat je er naderhand toch nog doorheen moet om in de rij te stippen. Omdat er niet zoveel staat, kun je net zo goed alles in één keer meenemen.

Deze combinatie is niet voorzien van GPS. Leendert van de Velde van Hoeve de Hond moet daarom zelf nauwgezet sturen, om te voorkomen dat gewasplantjes met middel worden geraakt.

Beheer
WP Admin