<em>Foto: Hans Banus</em> AkkerbouwNieuws

Akkerbouwers: open dag is goed voor sector

De meeste akkerbouwers vinden een evenement om de sector te promoten een goed idee, blijkt uit de enquête die Boerderij online hield over de open dag in de Week van de Akkerbouw.

De respondenten vinden het altijd goed om te laten zien wat je doet, ook voor zo’n sterke sector als de akkerbouw (80% is hier hiermee eens).

De Brancheorganisatie Akkerbouw organiseert van 20 tot en met 25 juni 2016 de Week van de Akkerbouw, met als afsluiting een open dag bij akkerbouwers en aanpalende bedrijven op 25 juni.

Van de ondervraagden doet 5% mee aan de open dag, zou 60% het wel willen en een derde ziet dat niet zitten. Redenen om mee te doen zijn onder meer dat het belangrijk is om te vertellen hoe en waarom je dingen doet. “Het is goed om je omgeving te laten zien waar je mee bezig bent, zodat de consument dichter bij de producent komt te staan en begrijpt waar ons voedsel en onze bloemen vandaan komen”, schrijft iemand. En: “De consument is toch uiteindelijk degene die betaalt.”

Redenen om niet mee te doen zijn tijdgebrek, door omstandigheden het erf te rommelig hebben, of er het type niet voor zijn. Een enkeling vreest negativiteit.

De ervaringen die de meeste deelnemers aan de enquête hebben met open dagen is positief, en dat zijn de gevoelens bij deze open dag ook; 70% is blij dat er op deze wijze iets gebeurt. “Iedereen mag zien wat ik doe. Ben trots op mijn werk als leverancier en producent van gezond en betaalbaar voedsel.”

Goede uitleg neemt vooroordelen weg, stellen invullers van de vragen. Gewasbescherming is een onderwerp dat zeker aan bod komt in het gesprek met de consument, zodat ‘fabels’ uit de wereld kunnen worden geholpen. “Het klopt inderdaad dat de spuit meer door het land rijdt, maar dat komt doordat we vaker spuiten met minder middel, of kunstmest toedienen en dat zien mensen niet.”

De meesten, bijna 60%, neemt zelf ook een kijkje op de open dag. Vooral om te leren van collega’s, maar ook uit belangstelling voor het verloop van de open dag (organisatie en bezoekersaantallen, bijvoorbeeld). De voornaamste reden om niet te gaan is tijdgebrek.

Ruim 80% van de deelnemers ziet het evenement graag regelmatig terugkeren. Hierbij heeft om het jaar een lichte voorkeur boven jaarlijks.

Aan de enquête over de Week van de Akkerbouw namen 75 respondenten deel. Vooral mannen (90%) en akkerbouwers (70%).

Meer over de Week van de Akkerbouw in Boerderij 37 van dinsdag 7 juni.

Beheer
WP Admin