Akkerbouwers minste vertrouwen in toekomst - Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Akkerbouwers minste vertrouwen in toekomst

De akkerbouwers hebben van alle sectoren in de land- en tuinbouw het minste vertrouwen in de toekomstige bedrijfssituatie.

De Agro Vertrouwensindex onder akkerbouwers is nog lager dan bij varkens- en melkveehouders die kampen met zeer slechte financiële resultaten.

Het onderzoeksinstituut LEI/WUR noemt dit opvallend. “De verwachting van akkerbouwers over de bedrijfssituatie voor de komende 2 à 3 jaar nadert de laagste score in het vierde kwartaal van 2012. De akkerbouwers verwachten dat de kosten het komende jaar fors toenemen en dat de producties sterk dalen, terwijl de opbrengstprijzen nagenoeg onveranderd laag blijven.”

Het LEI publiceerde vrijdag de nieuwste Agro Vertrouwensindex. Die is ontwikkeld door LTO, Flynth, het ministerie van Economische Zaken en het LEI. Met een enquête wordt vier keer per jaar de stemming onder een groep agrariërs gemeten.

Glastuinders het meest optimistisch

De vertrouwensindex van de akkerbouwers stond in het vierde kwartaal van 2015 nog het hoogste van alle sectoren op 21,7 punten. De akkerbouw-index daalde in twee kwartalen naar 7,3 punten, de laagste van alle sectoren. De glastuinders zijn nu het meest optimistisch over de toekomst van hun bedrijf (26,5 punten). Daarna volgen pluimveehouders (20,0), varkenshouders (16,9), vollegrondsgroentetelers (14,1) en melkveehouders (8,3). Het gemiddelde van de hele land- en tuinbouw staat nu op 9,9 punten.

Beheer
WP Admin