Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Akkerbouwer casht met mest

Akkerbouwers kregen niet eerder zo veel geld uitbetaald als nu voor de dierlijke mest die zij ontvangen. Dat blijkt uit navraag bij akkerbouwers en mestintermediairs.

Akkerbouwers krijgen van de mesthandel gemiddeld €11 tot €15 per kuub als zij varkensdrijfmest laten uitrijden op hun land, afhankelijk van de eventuele transportkosten. Het ontvangsttarief voor rundveedrijfmest ligt iets lager: €10 tot €12 per kuub. Dit is inclusief opslagvergoeding.

Akkerbouwer wacht met mest bestellen

Vorig jaar waren ontvangstbijdragen lager. Toen ontvingen de akkerbouwers circa €8 per kuub. De kosten voor mestopslag zijn €3 tot €4 per kuub. De kosten voor het uitrijden van de mest is €3 per kuub. Dat betekent dat de akkerbouwer in 2015 vrijwel gratis voorzien werden in hun basisbemesting.

Mesthandelaren laten weten dat akkerbouwers dit seizoen een afwachtende houding aannemen. Zij wachten tot het laatste moment met mest bestellen om een zo hoog mogelijke ontvangstbijdragen te kunnen vangen. Het aanbod van rund- en varkensmest is zo groot dat zij geen haast hoeven te maken.

Veehouder betaalt tot €25 per kuub

De veehouders daarentegen betalen veel om de mest afgevoerd te krijgen van hun bedrijf. Varkenshouders zijn €21 tot €25 per kuub kwijt. Rundveehouders betalen tussen €18 en €25 per kuub. De tarieven zijn afhankelijk van de regio. In de regio Oost liggen de ophaalbijdragen het hoogst, in het Zuiden het laagst. Dat is gemiddeld €4 per kuub meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

De handel verwacht niet dat de ophaalbijdragen als wel de ontvangsttarieven de komende maanden veel zullen zakken. Normaliter zakken ophaalbijdragen van mest zodra het uitrijseizoen begint, na 1 februari. Het aanbod van mest is dit jaar echter zo groot, dat de prijzen de komende maanden hooguit met enkele euro’s gaan zakken. De mestvoorraden zullen eerst moeten worden weggewerkt, willen de prijzen kunnen dalen.

Rundveemest verdringt varkensmest

Dierlijke mest wordt door akkerbouwers gebruikt als basisbemesting. Zij vullen dit gedurende het seizoen aan met kunstmest. Op de Veenkoloniën en andere zandgronden wordt voornamelijk rundveedrijfmest uit gereden vanwege het hoge organischestofgehalte. De rundveemest heeft de varkensmest in deze regio’s vrijwel volledig verdrongen.

Akkerbouwers op kleigronden vragen voor de voorjaarsaanwending nog wel naar dunne fractie varkensmest.

Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Beheer
WP Admin