Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

AH introduceert streefwaarde voor weidegang koeien

Albert Heijn (AH) introduceert een streefwaarde voor weidegang voor koeien van gemiddeld 180 dagen. Deze komt naast de bestaande norm van minimaal 120 dagen weidegang per seizoen.

De nieuwe streefwaarde geldt voor de 450 melkveehouders die binnen het zuivelassortiment deelnemen aan het Beter voor Natuur & Boer-programma. Zij ontvangen voor extra inspanningen op duurzaamheid een plus van 5 cent bovenop de prijs van weidemelk.

Beter voor is geen keurmerk. Dat kwam de Zaanse grootgrutter met name in een uitzending van Keuringsdienst van waarde vorig jaar september op kritiek te staan. Recent kondigde AH aan het Beter voor-programma open te stellen voor andere partijen. Ook wil het het ‘private bedrijfslogo’ transformeren naar een breed toegankelijk topkeurmerk van Milieu Centraal

De inhoud van het Beter voor-programma wordt volgens AH in samenwerking met boeren en telers ontwikkeld. Voor zuivel gebeurt dat in samenwerking met Royal A-ware. Die zuivelonderneming is tot nu toe de enige leverancier van AH-zuivel onder het Beter voor Koe, Natuur & Boer-beeldmerk.

Monitoren lopen van koeien in stal

Naast de nieuwe streefwaarde voor weidegang gaat AH samen met een groep leveranciers van A-ware monitoren hoe koeien in de stal lopen en dit waar nodig verbeteren. Daar komt een zogenoemde mobiliteitsscore voor. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het lopen met behulp van ‘intelligente camera’s’ wordt beoordeeld. Ook uiergezondheid krijgt meer aandacht. Samen met boeren wordt een programma opgezet om te komen tot een meetbare betere uiergezondheid.

Binnen het Beter voor Natuur & Boer zijn volgens AH natuur en biodiversiteit belangrijke vaste onderdelen. Uit berekeningen van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) blijkt volgens AH dat 91% van de melkveehouders, waar de supermarktketen mee samenwerkt binnen Beter voor Natuur & Boer, natuurinclusief werkt. Het doel is dit naar 100% te brengen.

CLM heeft bij de beoordeling van de bedrijven gebruikgemaakt van de Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij van de provincie Noord-Brabant. In deze handreiking worden bedrijven onder meer beoordeeld op percentage blijvend grasland, het stikstofbodemoverschot en agrarisch natuurbeheer.

Topkeurmerk

In reactie op het AH-nieuws het Beter voor-merk te willen transformeren naar topkeurmerk riep Stichting Milieukeur AH op om samen te werken aan één duurzaamheidskeurmerk voor voeding. SMK heeft al het topkeurmerk On the way to PlanetProof voor een groot aantal categorieën versproducten als agf, sierteelt, zuivel en eieren. AH geeft geen antwoord op deze vraag, maar laat alleen weten continu met partijen in gesprek te zijn en te willen blijven.

Reacties

Beheer
WP Admin