Opslag van de aardappelrassen. Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Agrico wil groei in vroege pootgoedafzet

Aardappelhandelshuis Agrico wil vroeg in het afzetseizoen meer pootgoed verkopen.

Om deze afzet te bevorderen is met telers die vroeg leveren een apart programma opgezet. Een grotere afzet vroeg in het seizoen moet bijdrage aan minder risico voor de coöperatie en dus ook de telers.

Agrico: inzet op vroege export pootgoed

Agrico wil groeien en wil deze ambitie invullen door meer stabiliteit in de vroege afzet te realiseren. “De noodzaak om een egalere afzet te creëren in volume is van essentieel belang om de werkverdeling bij onze leden beter te stroomlijnen”, zegt Mark Zuidhof, COO van Agrico. “Daarom zetten wij meer in op vroege export. We willen een stabielere afzet in de periode van september tot en met april. Nu ligt de piek te veel in maart en april, het moment wanneer de West-Europese telers gaan planten.”

Agrico is marktleider

Wereldwijd is Agrico marktleider in de verkoop van gecertificeerd pootgoed. Het bedrijf exporteert naar meer dan tachtig landen. De coöperatie wil verder groeien, maar dat moet wel goede groei zijn. Daarmee bedoelt Zuidhof dat de groei moet bijdragen aan het rendement van de leden van de coöperatie. De laatste jaren was deze groei voornamelijk gericht op teelt en afzet van de consumptie- en pootaardappelen. Door alle ontwikkelingen die de laatste jaren wereldwijd hebben plaatsgevonden, is de wereld snel aan het veranderen. De kosten zijn zeer hard gestegen en de wereldwijde logistieke stromen zijn allemaal niet meer zo vanzelfsprekend als voor de coronapandemie.

Wat een teler teelt, moet dus goed worden verkocht

“Tevens zien wij dat het areaal pootaardappelen in Nederland onder druk staat. Dit heeft natuurlijk ook alles met kosten en het rendement van de teelt te maken. Om het rendement van de teelt op een goed niveau te houden, moeten de kosten worden gecompenseerd. Dat kan alleen maar door het rendement per hectare te verhogen. Wat een teler teelt, moet dus goed worden verkocht. Dat is belangrijker dan dat wij een groeiambitie hebben in termen van areaal.”

Bewaarkosten en -vergoeding

De bijkomende kosten zijn sterk van invloed op de teelt. Zo zijn de bewaarkosten dit seizoen fors toegenomen door extreme stijging van de energielasten. Zuidhof: “Wij bekijken nu hoe Agrico omgaat met de hoge energiekosten die de bewaarkosten van onze telers beïnvloeden. Normaal zet Agrico de tarieven voor de bewaarvergoeding voor drie jaar vast. Dat gaat altijd in overleg met de drie poolcommissies voor biologische aardappelen en tafel- en pootaardappelen. Wat mij betreft is de situatie nu zo extreem dat wij moeten meebewegen met de energieprijzen door de bewaarvergoeding te verhogen. Als wij het model voor bewaarkosten doorrekenen met de verschillende gestegen kosten, komen wij 20% hoger uit dan vorig jaar. Ik denk dat wij de bewaarvergoeding nu voor één jaar vastzetten en dan over een jaar kijken wat de markt doet.”

Beheer
WP Admin