Druppelirrigatie. Dat is een van de maatregelen die een ondernemer kan nemen op het gebied van goed 'waterbeheer'. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Agrarisch waterbeheer in 2019: 68 nieuwe projecten

In 2019 zijn 68 nieuwe projecten gestart onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Meer aandacht is er voor maatregelen op het gebied van verdroging, bijvoorbeeld door toepassing van druppelirrigatie. Dat staat in het jaarverslag van DAW over het jaar 2019.

Voldoende en schonder water, betere bodem

Inmiddels vallen onder het project 425 projecten gericht op schoner water, voldoende water en een betere bodem.

Bekende voorbeelden van projecten die al langer lopen, zijn de diverse Vruchtbare kringlopen. Die zijn begonnen in de Achterhoek en inmiddels in meerdere provincies ingevoerd. De meeste projecten (146) lopen in de drie zuidelijke provincies.

Vermindering uitspoeling

Een onderdeel van DAW richt zich op vermindering van uitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterwinningsgebieden die allemaal op de hoge zandgronden in oostelijk en zuidelijk Nederland liggen. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen LTO, Vewin (drinkwaterbedrijven), de samenwerkende provincies en de ministeries van LNV en I&W.

DAW is opgestart in 2013 en is een initiatief van LTO Nederland op uitnodiging van de overheid. Met onder meer de Unie van Waterschappen zijn afspraken gemaakt over wateropgaven in agrarische gebieden.

Beheer
WP Admin