Foto: Joris Telders RundveeNieuws

Agractie hekelt gang van zaken derogatie

Boerenactiegroep Agractie is zeer teleurgesteld in het ministerie van LNV en de kersverse minister Henk Staghouwer rondom de derogatie.

Afgelopen week waarschuwde Staghouwer namelijk dat er mogelijk maatregelen moeten komen om voor dit seizoen derogatie te kunnen veilig stellen. De boeren vinden dat de minister het niet kan maken om vlak voor het begin van het mestseizoen nieuwe mestregels in te stellen. Daarbij benadrukt Agractie dat de doelen uit de nitraatrichtlijn in de meeste landelijke gebieden wél gehaald worden.

Geen werkbaar programma

Agractie schreef aan de minister: “Uw ambtenaren waren liever bezig met onderzoeken hoe vergunningen kunnen worden ingetrokken en bedrijven kunnen worden gesloten, zo blijkt uit verschillende WOB-verzoeken, dan een werkbaar 7e actieprogramma nitraatrichtlijn met bijbehorende derogatie te regelen, in overleg met de sector.” Met het eerste verwijzen ze naar onderzoek van het ministerie naar het inzetten van latente ruimte in natuurbeschermingswet-vergunningen om de stikstofproblematiek te verhelpen.

De actiegroep heeft kennisgemaakt met de bewindsman en put hoop uit het feit dat hij in een eerder punt in zijn carrière ondernemer is geweest. Agractie zegt de minister graag te helpen bij het bijspijkeren van zijn kennis over de landbouw.

Reacties

  1. Nee zo werkt inderdaad niet .
   Maar als iedereen altijd tegen is .
   Prima maar kom dan wel met een alternatief ,
   Dat durft niemand want ze zijn allemaal bang voor de achterban .
   Dus neemt de EU een besluit.
   Ik kan je vertellen wat die dan gaan besluiten

 1. Nou als de minister doet wat agractie wil (niks dus) kunnen we het vergeten .
  Zijn we in elk geval van de onzekerheid af .

  1. Hoo ff, de minister moet zeker de derogatie regelen. Dat staat in onze brief, en had allang geregeld moeten zijn! Wij vinden het geen pas geven nú nog met extra maatregelen op de proppen te komen. Het is bijna februari 2022..

  2. Welke brief ??
   Het vorige plan toen( nog nog schouten)was zo slecht dat het geeneens gepresenteerd mocht worden .
   En deze minister minister mag geen extra maatregelen treffen van agriactie .

Beheer
WP Admin