Bart Kemp tijdens de bijeenkomst van boerenorganisatie Agractie. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Agractie blijft in gesprek met overheid ‘om schade te beperken’

“Waarom praten jullie eigenlijk nog?”, vraagt een boer tijdens een bijeenkomst van Agractie. Er is onder de aanwezigen weinig vertrouwen dat er échte oplossingen komen voor de landbouw.

De kans dat het sluiten van een landbouwakkoord lukt, schat Bart Kemp, voorman van Agractie, op zo’n 20%. Die gesprekken lopen nu, maar gaan moeizaam, vertelt Kemp aan zo’n 300 boeren in Woudenberg, tijdens de bijeenkomst op woensdag 25 januari. Hij memoreert de afgelopen zomer, met veel protesten tegen het landbouwbeleid.

Als Kemp vraagt wie van de aanwezigen actie hebben gevoerd, gaan zo ongeveer alle handen omhoog. “Die patstelling is er eigenlijk nog steeds”, ziet Kemp. “Het advies van Johan Remkes heeft daar niets aan veranderd, boeren en overheid staan nog steeds recht tegenover elkaar.”

Agractie aan de hoofdtafel

Wat wel is veranderd, naar aanleiding van het rapport-Remkes: er wordt gepraat over een landbouwakkoord. Agractie zit met nog drie boerenclubs, verwerkende industrie, supermarkten, overheden en een natuurorganisatie aan de ‘hoofdtafel’ en is vertegenwoordigd in verschillende ‘sectortafels’.

Ik zit daar niet voor m’n lol, daar kost het me veel te veel tijd voor

In antwoord op een vraag uit de zaal, waarom Agractie ‘nog met de kliek in Den Haag’ praat, is Kemp open over het dilemma dat zijn club daarbij had. Na ledenraadpleging is besloten om mee te praten. “Als we geen vooruitzicht hebben, stoppen we er ook mee. Ik zit daar niet voor m’n lol, daar kost het me veel te veel tijd voor.”

Kritische Depositiewaarde uit de wet

“We proberen zoveel mogelijk de schade te beperken, we blijven op onze speerpunten hameren.” Op de korte termijn zijn dat onderwerpen op het gebied van stikstof: haalbare doelen. Agractie wil de Kritische Depositiewaarde, als maatstaf voor de te halen stikstofdoelen, uit de wet hebben, en snelle legalisering voor de PAS-melders.

Op de lange termijn wil Agractie meer regie op de prijs die boeren krijgen voor hun product, het behoud van het huidige areaal landbouwgrond en een gelijk Europees speelveld wat betreft milieueisen. “Nederland hoeft niet het schoonste jongetje van de klas te zijn”, vindt Kemp.

Tekst gaat door onder de foto

Onder de aanwezige boeren heerst veel wantrouwen over praten met de overheid over het stikstofbeleid en het Landbouwakkoord. Agractie wil toch in gesprek blijven, om op de eigen speerpunten te kunnen blijven hameren. - Foto: ANP
Onder de aanwezige boeren heerst veel wantrouwen over praten met de overheid over het stikstofbeleid en het Landbouwakkoord. Agractie wil toch in gesprek blijven, om op de eigen speerpunten te kunnen blijven hameren. - Foto: ANP

Piet Adema afwezig

Het idee van de discussieavond was dat boeren ook vragen konden stellen aan de initiatiefnemer van het landbouwakkoord, minister Piet Adema. Vanwege diens drukke agenda, een pittig debat in de Tweede Kamer dat werd verlengd, was hij afwezig. Wel aanwezig waren de landbouwgedeputeerden van gastprovincie Utrecht, Mirjam Sterk, en buurprovincie Gelderland, Peter Drenth.

De minister verwacht een programma op hoofdlijnen, wat mij betreft is dat nog zo abstract mogelijk, zodat we dat later met de boeren kunnen inkleuren

Beide provinciale bestuurders hechten grote waarde aan het landbouwakkoord. Desgevraagd vertelt gedeputeerde Sterk: “We zitten nu in een vacuüm, boeren weten niet wat ze verwachten. Daar lopen we bij het maken van de provinciale gebiedsgerichte plannen ook tegenaan. De minister verwacht een programma op hoofdlijnen, wat mij betreft is dat nog zo abstract mogelijk, zodat we dat later met de boeren kunnen inkleuren.”

Reacties

  1. Oppassen met deze laatste strategie. Dat is politieke praat voor: reageer je nu dan ben je te vroeg, en reageer je later dan ben je te laat.

Beheer
WP Admin