Foto: ANP AlgemeenNieuws

Achterban Agractie wil geen landschapsgrond

Als het aan de achterban van Agractie ligt, komt er geen landschapsgrond of overgangsgebieden van natuur. De boerenactiegroep vroeg boeren welke afspraken er in het Landbouwakkoord moeten komen.

Agractie is open over de worsteling met de onderhandelingen in het Landbouwakkoord en vroeg boeren om hun inbreng. Bijna 1.700 personen vulden de enquête in. Ruim de helft van hen geeft aan dat de trend ‘meer natuur op boerenland’ tegengewerkt moet worden. Initiatieven als landschapsgrond, een tussenvorm van natuurgrond en landbouwgrond, zien ze dus niet zitten.

Landbouwgrond beschermen

Ook accepteren de invullers niet dat op veenweide of zandgrond (bijna) geen landbouw meer mogelijk zou zijn in een mogelijke toekomst. Landbouwgrond zou juist beschermd moeten worden, en moet zoveel mogelijk in boerenhand blijven, vinden de boeren. Ook een grondbank van de overheid kan op weinig enthousiasme rekenen.

Ook vroeg Agractie naar de bereidheid van boeren om maatregelen te nemen op het eigen bedrijf, bijvoorbeeld om stikstof te reduceren of de waterkwaliteit te verbeteren. In beide gevallen zijn boeren terughoudend. Meer dan 450 boeren gaven aan dat er wat hun betreft geen stikstofcrisis is. Ruim 600 anderen erkennen de crisis wel, maar vinden dat de overheid eerst de problemen moet oplossen, voordat ze zelf actie ondernemen op hun bedrijf. Bijna 400 anderen willen zich wel inzetten voor stikstof, als de overheid de kosten draagt.

Verdienmodel

Een ander belangrijk onderwerp aan de gesprekstafel van het Landbouwakkoord is het verdienmodel van boeren: de invullers van de enquête willen meer marktmacht voor boeren en ze zien een verplichting voor supermarkten om zoveel mogelijk Nederlandse producten te kopen, wel zitten. Ook internationaal is dit belangrijk, vullen de boeren in: er moet een gelijk speelveld zijn in Europa, producten uit het buitenland die volgens lagere standaarden zijn geproduceerd, zouden een heffing moeten krijgen.

Agractie zegt toe dat de resultaten van het onderzoek leidend zullen zijn in hun verdere inbreng in het Landbouwakkoord. Dat proces gaat inmiddels de tweede helft in. De verwachting is dat in april er een akkoord ligt.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

Beheer
WP Admin