Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Afzet rundveevoer stijgt 8,6% in 2016

De afzet van mengvoeders voor rundvee kwam in 2016 uit op 4,24 miljoen ton. Dat is 8,6% meer dan in 2015. De totale afzet van mengvoeders in Nederland is in 2016 licht gedaald naar 12,4 miljoen ton. Dat is 0,3% minder dan in 2015.

Dat blijkt uit cijfers van Nevedi, de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie. De afzet van varkensmengvoer daalde met 5% naar 4,7 miljoen ton. De afzet van pluimveevoer daalde met 4,8% naar 3 miljoen ton. De categorie overige diersoorten, onder andere geiten en schapen, liet een plus zien van 8% en kwam uit op 450.000 ton.

Volgens Henk Flipsen, directeur van Nevedi, blijkt uit de cijfers dat de voorspelde daling voor 2016 deels is uitgekomen. In de voorgaande jaren was de voerafzet stabiel. Flipsen verwacht voor dit jaar dat de dalende afzet bij andere diercategorieën ook bij rundvee terug te zien zal zijn.

Groei veestapel zorgde voor stijging

De forse stijging voor rundveevoer is het gevolg van de grotere melkveestapel in 2016. Rundveevoer was in 2016 goed voor 34% van de totale mengvoerafzet. Het aandeel van varkensvoer is licht gedaald, naar 38% van het totaal. De afzet van varkensvoer daalde zowel voor biggen, fokzeugen als voor vleesvarkens. Pluimvee was in 2016 goed voor een kwart van de voerafzet.

De gegevens van de voerafzet zijn gebaseerd op gegevens van de 95 leden van Nevedi. Die zijn samen goed voor 95% van de totale mengvoerafzet in Nederland.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin