Foto: Harrij Onstein AlgemeenNieuws

Afwijking van fijnstofnorm bij nieuwe techniek mogelijk

Sinds 1 november is het voor berekening van de fijnstofconcentratie voor veehouderijen mogelijk af te wijken van de jaarlijks vastgestelde emissiefactoren. Dit is mede op verzoek van meerdere gemeentes, ook uit de regio FoodValley.

Een veehouderij of leverancier van een nieuwe techniek kan hiervoor een verzoek indienen bij het secretariaat van de Rav (Regeling ammoniak en veehouderij).

Voor het berekenen van de concentraties fijn stof voor veehouderijen was het tot nu toe verplicht om de vastgestelde emissiefactoren voor fijn stof te gebruiken. Zodra het verzoek is goedgekeurd, kan de betreffende emissiefactor voor fijn stof worden gebruikt in de berekening.

Beheer
WP Admin