AkkerbouwNieuws

Aflandpool Aviko: €132,26 per ton

Dronten – De dit jaar geïntroduceerde Aviko Potato aflandpool voor fritesgeschikte aardappelen heeft een gemiddelde opgeleverd van €132,26 per ton, meldt Aviko. De directie acht voortzetting van het initiatief waarschijnlijk, met de kanttekening dat de betrokken telerscommissie beslist.

De aflandpool, met voorverkoop, is dit seizoen voor het eerst georganiseerd. Volgens de Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato was er behoefte aan. Vooral telers op de zandgronden zonder opslagcapaciteit wilden niet langer afhankelijk zijn van de dagprijs tijdens de oogst. Meestal is de dagprijs in die periode lager, omdat er dan veel aardappelen beschikbaar zijn. Bovendien zijn er dan maar weinig tot geen alternatieve afzetmogelijkheden, die financieel meer perspectief bieden dan contractteelt. Ter vergelijking: de Aviko-aflandcontractprijs voor Fontane bedroeg dit seizoen 95 euro.

Aviko kan melden dat de financiële opbrengst voor de deelnemende telers sterk uiteen loopt, van 4.500 tot 10.000 euro per hectare, vanwege grote verschillen in de hectare-opbrengsten.

De verkoop is gestart vanaf maart en liep door tot eind juli. Mede door de opleving van de aardappelmarkt tijdens de oogstovergang in juli kon ATC profiteren van een relatief gunstige prijsvorming. Daardoor was ten tijde van de oogst de pool al voor een groot deel uitverkocht. Van de positieve prijsontwikkeling daarna kon minder worden geprofiteerd. De omvang van de pool bood die ruimte ook niet. De situatie was uiteraard uitzonderlijk. Vanwege de stroeve (want late) oogstovergang zakte de fritesaardappelen markt in de af land periode nu niet in, maar bleef het niveau van de prijzen lang overeind ondanks groot aanbod. Volgens directeur Dick Zelhorst van Aviko Potato heeft de af land pool niettemin aan het doel beantwoord. ,,De systematiek als zodanig is immers zeker gelukt.” Afgaande op reacties van betrokken telers acht hij het waarschijnlijk dat de af land pool voor de oogst 2014 wordt voortgezet.