Foto: DFB AkkerbouwNieuws

Afkeuring kopergebruik in bio-aardappelen

Kees van Zelderen, LTO-voorzitter vakgroep biologische landbouw, keurt het gebruik van koperoxychloride als bestrijdingsmiddel in de biologische landbouw af.

Vorige week bracht Boerderij naar buiten dat het middel illegaal tegen phytophthora in biologische aardappelen wordt gebruikt. “Het is helder. De regels zeggen hoe je koper als bladbemesting mag gebruiken en niet in een veel hogere dosering als bestrijdingsmiddel. Het illegaal toepassen van koper brengt de biologische sector in diskrediet. We zitten met koper in onze maag. Ik heb wel het idee dat slechts een kleine minderheid van de biologische telers zich hier schuldig aan maakt.”

Geen gebruik verboden middelen

Gangbare telers mogen geen verboden middelen gebruiken, dus biologische akkerbouwers ook niet. Gelijke monniken, gelijke kappen, stelt Herman van Bekkem van Greenpeace. Gebruik van het zeer giftige koper is zeer ongewenst en strookt niet met biologisch. Regels staan bij een goede houding van de sector en goede controle en handhaving. Van Bekkem ziet meer in het gebruik van resistente rassen om phytopthora te voorkomen, dan ‘natuurlijke’ bestrijdingsmiddelen.

Bij Agrico, Albert Heijn en Stichting Natuur en Milieu waren door vakanties niet de juiste personen voor commentaar beschikbaar.

Beheer
WP Admin