Foto: VidiPhoto AlgemeenNieuws

Afhandeling faunaschade BIJ12 digitaal

Vanaf 1 november heeft BIJ12 een nieuw portaal voor het afhandelen van aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade.

Met MijnFaunazaken is de afhandeling volledig gedigitaliseerd. Dat meldt BIJ12.

Onontkoombaar

Volgens het voormalig faunafonds was de werkwijze aan vernieuwing toe, omdat de afhandeling nog grotendeels op papier plaatsvond. Ook gaat er in 2021 een nieuwe wet van kracht, die BIJ12 verplicht meer digitale middelen in te zetten voor het opnemen en afhandelen van aanvragen. De route voor het melden van faunaschade wijzigt niet. Dit blijft mogelijk via het faunaschade registratiesysteem (SRS).

Voordelen

Het nieuwe portaal verbetert de snelheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van een aanvraag. Dit moet soepeler werken voor zowel de aanvrager als BIJ12. Zo kunnen benodigde documenten en foto’s eenvoudig geüpload en toegevoegd worden aan het dossier. Ook hoeven percelen niet meer ingetekend te worden. Deze worden via een koppeling met RVO.nl ingeladen in het portaal. Bovendien heeft de aanvrager inzicht in de voortgang van de tegemoetkomingsaanvragen en is zichtbaar welke acties nog ondernomen moeten worden.

Beheer
WP Admin