height:550px AlgemeenNieuws

Advies: fors meer mest verwerken

Wageningen – Veehouders moeten veel meer mest gaan verwerken. De Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM) adviseert een forse verhoging van de percentages verplichte mestverwerking in 2016. In mestregio Zuid zou het van 50 procent in 2015 naar 74 procent in 2016 moeten gaan. In Oost moet het percentage omhoog van 30 procent in 2015 naar 62 procent van het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Buiten de mestregio’s Zuid en Oost kan het verwerkingspercentage 10 procent blijven.

Het advies ‘Mestverwerkingspercentages 2016’, donderdag in Wageningen gepresenteerd, vormt een belangrijke basis voor het besluit dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken later dit jaar neemt over de definitieve mestverwerkingspercentages die gaan gelden in het jaar 2016.

Scenario’s

De hogere percentages geven het zogenoemde basisscenario weer. Daarin is de mestproductie gelijk gesteld aan 2014 en wordt uitgegaan van een volledige opvulling van de plaatsingsruimte in de gebieden Zuid en Oost. Verondersteld wordt dat de plaatsingsruimte voor fosfaat buiten die regio’s voor 85 procent wordt benut. Er is ook geen rekening gehouden met de vrijstellingen voor mestverwerkingen, zoals voor stromest en regionale mestafzet, maar volgens het CDM heeft dat een ‘relatief beperkt effect’.

Veel groter is het effect van een betere acceptatie van dierlijke mest buiten de concentratiegebieden. Een stijging van de acceptatiegraad met 5 procent leidt tot lagere verwerkingspercentages van 51 procent in Oost en 64 procent in Zuid. Maar ook het totale effect van vrijstellingen en van de groei van de melkveehouderij spelen een rol. De groei van de melkveehouderij is volgens het CDM nog lastig in te schatten, omdat de effecten van het beleid nog niet duidelijk zijn. In een van de scenario’s rekent het CDM met een groei in productie van melkveefosfaat met 4 miljoen kilo als het fosfaatplafond van melkvee (84,9 miljoen kilo fosfaat) niet wordt overschreden. In combinatie met een hogere acceptatiegraad van 90 procent in gebied ‘Overig’ en het effect van de vrijstellingen komt het CDM op adviespercentages van 62 procent in Oost, 72 procent in Zuid en 10 procent in overig.

Beheer
WP Admin