Foto: Fotopersburo Dijkstra RundveeNieuws

Advies: eerste snede normaal bemesten

Dat nog geen derogatie verleend is aan Nederland, moet geen reden zijn voor veehouders om hun grasland voor de eerste snede anders te bemesten dan normaal.

Het advies van zowel Agrifirm als ForFarmers is om gewoon rond 25 kuub drijfmest per hectare toe te dienen, afhankelijk van het te verwachten gebruik. Een goede bemesting van de eerste snede moet zorgen voor kwalitatief goed voer.

‘Niet al mest afvoeren op basis van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest’

Officieel geldt nu een gebruiksnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. Het is echter niet verstandig om op die basis nu al mest af te voeren, zo denken de adviseurs.

Tweede snede

De bemesting voor de tweede snede valt voor de meesten pas in mei. Dan moet er volgens de deskundigen al wel een duidelijker beeld zijn over de stand van zaken rondom derogatie.

Beheer
WP Admin