Het telen van een eiwitgewas, zoals luzerne, is een eco-activiteit. Wie meedoet met de eco-regeling krijgt tot 30 juni de tijd om correcties door te voeren. - Foto: Jan Willem van Vliet AlgemeenNieuws

Adema: uitstel aanmelding eco-regelingen RVO

Fout in berekening bij 9.000 boeren. Boeren die meedoen aan de eco-regelingen krijgen tot 30 juni de tijd om correcties bij RVO door te voeren.

Dat schrijft landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer over de problemen bij RVO met de Gecombineerde Opgave. Eerder deze week kregen alle boeren die meedoen aan de eco-regeling een brief van RVO met de vraag om de opgave te controleren en opnieuw te versturen.

Fout in het systeem

Er zat een fout in het systeem. Circa 9.000 boeren kregen daarom een andere vergoedingsklasse (goud, zilver of brons) te zien dan zou moeten. Bij ongeveer 1.500 bedrijven werd vrijwel zeker een te hoge klasse getoond, schrijft Adema. Bij het RVO is onduidelijk welke bedrijven tot welke categorie behoren. Daarom konden zij niet gericht worden aangeschreven.

Vanwege de enorme administratieve lasten die het nieuwe GLB met zich meebrengt, verlengde Adema de uiterste inleverdatum voor de Gecombineerde Opgave al van 15 mei tot 15 juni. Deze deadline blijft staan. Alleen de controle van en aanvullingen op de eco-regelingen kunnen tot 30 juni worden doorgevoerd. De definitieve aanvraag volgt op 30 november 2023. Tot die tijd kunnen administratieve fouten in het aanvraagproces worden hersteld, zonder dat van sancties sprake is.

Problemen RVO vallen zwaar

Adema schrijft in zijn brief dat de problemen bij het RVO hem zwaar vallen. “Ik hecht eraan te benadrukken dat geen enkele aanvrager benadeeld wordt, waar het gaat om de te ontvangen GLB-subsidie voor eco-activiteiten. Iedereen wordt vergoed voor de geleverde bijdrage en prestatie”, aldus Adema. De praktijk is daarbij leidend voor de uitbetaling.

Hoe RVO omgaat met boeren die eco-activiteiten uitvoerden waarmee ze in vergoedingsklasse goud kwamen – maar nu niet meer – is nog onduidelijk. In de Kamerbrief schrijft Adema dat hij boeren met de uitstelperiode voor het aanmelden van ecoregelingen de mogelijkheid biedt om eventuele aanvullingen door te voeren. Tenminste, als blijkt dat ze in een andere categorie vallen. “Ik ben me ervan bewust dat gezien het gevorderde groeiseizoen de mogelijkheden hiervoor beperkt zullen zijn”, aldus Adema.

2023 leerjaar

Adema ziet 2023 als een leerjaar waarin het sanctieregime is aangepast. Als niet voldaan wordt aan de nieuwe voorwaarden, volgt in principe geen sanctie maar een waarschuwing.

De langere termijn om regelingen aan te melden, leidt ertoe dat controles ook later kunnen plaatsvinden. Dit kan tot gevolg hebben dat ook de uitbetaling later volgt. Het ministerie houdt rekening met extra bezwaren als gevolg van de problemen.

Reacties

  1. Ik zou wel eens willen weten waar ik mijn arbeid kan declareren. Het wordt dan de derde keer om de opgave in te dienen. Ik ben er een beetje klaar mee. Maak je fouten dan vergoed je de kosten denk ik zo.

Beheer
WP Admin