Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Foto: ANP / Bart Maat AlgemeenNieuws

Adema noemt in Brussel 2035 als stikstofdoel

De bindende doelen voor het stikstofbeleid en de fundamentele transitie van het landelijk gebied zijn gesteld op 2035.

Dat zei Landbouwminister Piet Adema maandag bij een van zijn eerste bijdragen tijdens de vergadering van Europese landbouwministers in Brussel.

Adema houdt daarmee in Brussel niet vast aan het regeerakkoord (waarin doelen staan voor 2030) maar aan de wet die in de vorige regeerperiode is vastgesteld. De discussie over het tijdstip waarop de stikstofdoelen moeten worden bereikt, is eerder dit jaar door CDA-minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) op scherp gezet, die zei dat de doelen voor 2030 uit het coalitieakkoord niet heilig zijn.

Adema citeerde later op een bijeenkomst voor boeren het rapport Remkes, waarin werd gesteld dat – in bepaalde omstandigheden – 2030 als doel niet keihard was.

Nu zei hij in Brussel letterlijk: “Nederland bevindt zich in een fundamentele transitie van het landelijk gebied en pakt daarin stikstofreductie, natuurherstel en verbetering van de bodem- en waterkwaliteit integraal met bindende doelen voor 2035 en voor de waterkwaliteit voor 2027. Dit is een forse opgave die leidt tot grote maatschappelijke onrust, ondanks het feit dat we voldoende budget hebben om de transitie te ondersteunen en mogelijk te maken.”

Bij zijn eerste optreden in Brussel bij de Raad van Landbouw- en Visserijministers brak landbouwminister Piet Adema met een traditie. Hij voerde het woord maandag in het Nederlands. In het recente verleden spraken de staatssecretarissen en ministers van landbouw (Dijksma, Van Dam, Schouten, Staghouwer) hun collega’s altijd in het Engels toe. “Ik ben blij dat ik vandaag in uw midden ben”, zei hij tegen zijn collega’s bij zijn eerste openbare optreden als landbouwminister in Brussel.

Roerige tijden

“We leven in roerige tijden”, memoreerde Adema. “Ook in Nederland, met grote transitieopgaven en stijgende prijzen. Juist nu is het de tijd om goed in verbinding te blijven met onze burgers.”

Het meest ferm klonk hij toen het ging over de Verordening Natuurherstel van de Europese Commissie.

Verordening Natuurherstel van de Europese Commissie

Die ligt hem – en het hele Nederlandse kabinet – zwaar op de maag. Het is weliswaar nog een voorstel, en er zal nog lang over gepraat worden, maar dat maakt het niet minder ernstig. Adema zei dat Nederland een uitgesproken voorstander is van de Green Deal.

Niet alles kan overal en tegelijkertijd

Duurzaam herstel van de biodiversiteit is ook iets wat hij nastreeft. “Waar niet alleen ik, maar de voltallige regering, me zorgen over maak is de wijze waarop en snelheid waarmee wordt voorgesteld deze doelen te halen.” Nederland moet ook huizen bouwen, de energietransitie doormaken en de omslag maken naar duurzame voedselproductie. “Niet alles kan overal en tegelijkertijd”, aldus Adema tegen zijn collega’s en vooral tegen Europees Commissaris Virginijus Sinkevičius, het zijn complexe ontwikkelingen waar Nederland op dit moment mee te maken heeft.

Constructief gesprek

De Europese plannen doen daar nog een forse schep bovenop, zegt de minister, op een manier die voor de Nederlandse niet haalbaar en niet realistisch is, zegt Adema. Adema wil samen met minister Christianne van der Wal naar Brussel om daar “een constructief gesprek” te voeren over de Brusselse plannen.

Op een punt was hij heel concreet. Maatregelen in veenweidegebieden mogen niet ze ver ingrijpen dat agrarische activiteit of natuurgebruik in veengebieden onmogelijk wordt. “Samenvattend: we delen de ambitie voor de lange termijninvulling voor natuurherstel, maar over de invulling daarvan gaan we graag in gesprek.”

Reacties

    1. En terecht, want wat heb je aan loze beloftes waarvan je vooraf weet dat ze niet verwezenlijkt kunnen worden, maar blijf dromen

Beheer
WP Admin