Gewasbeschermingsmiddelen in een loods. Diquat is een veelgebruikt loofdodingsmiddel in de aardappelteelt en een breedwerkend herbicide in allerlei gewassen.</p> <p><em>Foto: Henk Riswick</em> AkkerbouwAchtergrond

Actieve stof diquat verdwijnt mogelijk in 2017

Europese voedselautoriteit Efsa heeft oordeel van Britse Defra naast zich neergelegd. Diquat, ingrediënt van onder meer herbiciden en loofdoders Reglone en Reglone Bold, Dragoon en Mission 200 SL, verdwijnt mogelijk in 2017.

De Europese Commissie ziet enkele technische bezwaren en overweegt de toelating van diquat te beëindigen. De stof diquat is dit jaar toe aan een herregistratie.

Elke stof moet om de zoveel jaar opnieuw geregistreerd worden in de EU. Dan wordt bekeken of de stof nog de toets der toelaatbaarheid kan doorstaan. De Europese voedselautoriteit Efsa wijst een toelatingsinstantie in een EU-staat aan die een stof moet beoordelen. In het geval van diquat werd die taak toebedeeld aan het Verenigd Koninkrijk.

Efsa wijst oordeel toelatingsinstantie Defra af

Toelatingsinstantie Defra, de Britse CTGB, oordeelde onlangs dat het dossier van diquat aan de toelatingseisen voldoet. Efsa heeft dit oordeel echter naast zich neergelegd. Volgens Efsa kan diquat schadelijk zijn voor broedende vogels. Bovendien zouden er volgens nieuwe, strengere maatstaven gezondheidsrisico’s zijn voor toepassers en omwonenden die een gespoten gewas betreden.

EU-lidstaten stemmen in oktober over wel of geen toelating

Dat de Efsa het oordeel van Defra niet overneemt, heeft tot gevolg dat de Europese Commissie het besluit tot herregistratie nu gaat neerleggen bij de 28 EU-staten. In oktober 2016 gaan de landen stemmen over verlenging of beëindiging van de toelating.

Syngenta betwijfelt voorstel Efsa

Syngenta, fabrikant van Reglone en Reglone Bold, zet vraagtekens bij het voorstel van de Europese Commissie. Zo is het toxicologische eindpunt voor aanvaardbare blootstelling voor toepassers met een factor 5 verscherpt zonder dat Syngenta daarvan op de hoogte is gesteld. De fabrikant heeft daar dus ook geen onderzoek naar kunnen doen. Bovendien kan door het nemen van maatregelen als bufferzones en verlaging van de dosering de mate van blootstelling aan de stof verminderd worden, stelt de fabrikant. Efsa houdt daarmee geen rekening. Dat diquat schadelijk zou zijn voor broedende vogels is in de ogen van Syngenta een drogreden. Het broedseizoen van vogels valt buiten de periode van loofvernietiging in aardappelen.

Fabrikant vreest voor kwaliteit aardappelen

Syngenta en de Nederlandse aardappelsector gaan over het dossier in gesprek met het ministerie van Economische Zaken. Zij willen het ministerie ervan overtuigen om bij de stemming in oktober vóór verlenging te stemmen. Diquat is een veelgebruikt loofdodingsmiddel in de aardappelteelt en een breedwerkend herbicide in diverse gewassen. Zonder diquat komen aardappeltelers in Nederland in ernstige problemen om hun oogst en oogstkwaliteit te verzekeren, stelt Syngenta.