<em>Foto: Bert Jansen</em> AlgemeenNieuws

Actieplan stalbranden eind 2016 geëvalueerd

Het Actieplan stalbranden wordt eind 2016 geëvalueerd. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam in antwoord op schriftelijke vragen van Kamerlid Dekker (PvdA) naar aanleiding van de stalbrand in Oirschot.

Dekker vroeg welke stappen kunnen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Van Dam antwoordt dat verbetering van bestaande stallen onderdeel is van het Actieplan stalbranden.

Begin april ontstond een brand in een varkensbedrijf in Oirschot waarbij het complete bedrijf verloren ging, inclusief de aanwezige dieren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De staatssecretaris verwacht half juni het officiële rapport met de resultaten van het onderzoek. Dan zal waarschijnlijk ook duidelijk worden waarom het vuur zo snel om zich heen kon grijpen.

Actieplan stalbranden kent vier onderdelen

In verband met brandveiligheid is het Bouwbesluit in 2014 aangepast. Het Actieplan stalbranden kent vier onderdelen.

  1. Het eerste is het vergroten van bewustwording over risico’s bij betrokkenen.
  2. Tweede onderdeel is onderzoek naar verbetering van de brandveiligheid.
  3. Derde is een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van deze verbetermaatregelen.
  4. Laatste onderdeel is onderzoek naar het vergroten van het inzicht in mogelijke oorzaken van brand.

Van Dam verwacht begin 2017 de resultaten van de evaluatie openbaar te kunnen maken.

Beheer
WP Admin