Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Actiegroepen willen trekkerdemo tegen stikstofadvies

Agractie en Farmers Defence Force vragen boeren om zich voor te bereiden op een nieuwe trekkeractie.

De actiegroepen maken zich boos over een stikstofadvies waar onder andere een generieke korting in de veehouderij deel van de oplossing zou zijn. Beide groeperingen willen dat het advies van de formatietafel gaat. Wat FDF betreft wordt 7 juli een nieuwe landelijke actiedag. Aankomende maandag 28 juni gaan de actieboeren zich bezinnen over de aard van de actie.

Uitwerking plan Boerenraad

Deze gezamenlijke boosheid draait allemaal om een concept-advies over de toekomst van de landbouw. Het is een uitwerking van een eerder plan over de ruimtelijke indeling en stikstof. Dat plan werd afgelopen maart gepubliceerd en ondertekend door bekende namen uit de landbouwwereld en verschillende boerenorganisaties onder de naam Boerenraad. Ook bij dit voorstel had Agractie de nodige kritiek. Dat leidde er uiteindelijk toe dat ze hun handtekening onder het programma terugtrokken. Wel zitten er een aantal oud-LTO bestuurders bij de ondertekenaars. Andere ondertekenaars van de visie van de Boerenraad zijn bestuurders van FrieslandCampina, Rabobank, Natuur&Milieu, Natuurmonumenten, econoom Herman Wijffels en voorzitter Louise Vet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Nuancering berichten

De verdere uitwerking van dit plan is gemaakt door stikstofwetenschapper Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Benno Strootman en kwam vrijdag 25 juni in de publiciteit via De Telegraaf. Erisman zelf nuanceert de berichtgeving van De Telegraaf en de interpretatie van de actiegroepen. “Het is inderdaad kansrijk om op korte termijn ruimte te creëren in het Groene Hart en de Gelderse Vallei. Maar we pleiten niet voor woningbouw op die plekken. De bedoeling van dit rapport is perspectief bieden. Daarvoor moet je beginnen bij de boeren, ze hebben immers een belangrijke rol in het platteland. Dus er is ook overleg geweest met andere experts en boerenbelangenclubs. En ook met ambtenaren van verschillende ministeries.” Donderdag 1 juli wordt het plan gepresenteerd.

Ammoniakrechten

In boerenwhatsapp-groepen gaat een bestand rond waarin de hoofdlijnen van het plan te lezen zijn. Zo zouden er verhandelbare emissierechten komen voor alle diergroepen. Een deel van deze rechten worden uit de markt gehaald, met mogelijk een generieke korting tot gevolg. De overheid moet in kaart brengen hoe groot de regionale emissies zijn en doelen stellen voor de jaren 2025, 2030 en 2035. Werkend met deze emissieplafonds zouden boeren een afrekenbare stoffenbalans bij moeten houden. Ook akkerbouwers moeten hierin de aanvoer van stikstof op hun land registreren en hebben dus ammoniakrechten nodig, staat er te lezen.

Eigen stikstofplan

De actiegroepen lezen in de plannen dat binnen afzienbare tijd er vrijwel geen landbouw meer is in het Groene Hart en de regio rond de Veluwe. In deze regio’s zal dan voornamelijk woningbouw en natuur komen, is de conclusie van de boerenclubs. Agractie ziet niets in dit ‘Vinexplan met af en toe wat knuffelboomboeren’. Ook LTO Nederland kan zich niet achter het voorstel scharen, de grootste boerenbelangenbehartiger schuift liever het eigen stikstofversnellingsplan naar voren om schot te krijgen in de stikstofmalaise.

De nu naar buiten gekomen uitwerking van het plan was nog niet klaar voor publicatie, want onder andere Agractie had in het voorgaande proces kritiekpunten op de inhoud. Toch zou het plan al besproken zijn in Den Haag met het oog op de komende formatie.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

 1. Het erge is dat alles is gebaseerd op rekenmodellen, aannames en onderbuik gevoelens. Laat er eerst eens gemeten worden. Vanmorgen een stuk gelezen dat de biodiversiteit afnam omdat de gemiddelde temperatuur op aarde omhoog gaat. Door deze temp. stijging veranderen er dingen boven en onder de grond en dus zullen er planten gaan en komen. Misschien is dit wel de hoofdzaak dat er andere vegetatie komt in de N2000 gebieden en niet de stikstof depositie waar we bijna niks van afweten.

 2. Wat een slap artikel, Caroline van BBB heeft het aardig beter begrepen wat er aan zit te komen.
  We laten het niet gebeuren, daar kunnen ze op rekenen!

  1. Communicatief is die veel slimmer. Beter meer boeren dan minder boeren

 3. Ik zie ineens allerlei lui reageren die ergens niet wonen waar het nu over gaat. Wat is het Groene Hart?

  Wij wonen waar we wonen en ik woon tussen Moerdijk en Breda.

  Het Groene Hart is in 8 eeuwen tijd van 2 m. boven NAP naar 4 m. min NAP geoxideerd juist door ontwatering. De dikste stukken veen zijn tientallen meters dik. De inklinking en oxidatie kan nog lang duren, maar speelt al parten. De situatie is sowieso eindig om daar te kunnen boeren en leven in dorpen en stadjes.

  Holland is een badkuip van oxiderend veen tussen de duinen en de Utrechtse Heuvelrug. Holland zakt bovendien en is vroeg of laat ten dode opgeschreven. Ook dorpen en steden. Niet allemaal. Achter de duinrij en in het verlengde de Waddeneilanden heb je tot de zandgronden veen, veenafgravingen, meren, een binnenzee (Waddenzee en de ooit Zuiderzee, wat ook vnl. afgeslagen veen is) en sindsdien inpolderingen met zeekleigronden.

  Zelf woon ik in een 6 eeuwen geleden verzopen veenpolder, ook landinwaarts tot voor de zandgronden, omdat deze veenpolder ook niet te houden was door inklinking door ontwatering, de Groote of Zuidhollandse Waard, waardoor de Biesbosch en Hollands Diep ontstonden, waarbij de zandlaag niet diep lag en via opslibbing zeeklei weer ingepolderd is vanaf die zandgronden. Op sommige plekken zijn dingen vroeg of laat onvermijdelijk.
  Wie woont er op de Veluwe bij de Gelderse Vallei? Iedereen voelt altijd zijn eigen pijn het hardste en reageert dien overeenkomstig. Dat blijkt.

Beheer
WP Admin