Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Actiegroep start procedure tegen Overijssel om middelengebruik bij natuur

Burger-actiegroep Meten=Weten is nu ook een juridische procedure gestart tegen de provincie Overijssel om gebruik van pesticiden bij beschermde natuurgebieden tegen te gaan.

Eerder al voerde de organisatie met succes juridische actie tegen provincie Drenthe, die in hoger beroep ging. Dat loopt nu bij de Raad van State. Inzet van de zaak is of gebruik van spuitmiddelen, evenals onttrekking van grondwater, een passende beoordeling nodig heeft, ofwel een vergunning.

Handhavingsplicht

Meten=Weten vindt dat de provincies een handhavingsplicht hebben in het kader van de Natuurbeschermingswet. Er is op dit moment geen vergunningplicht voor spuiten in de buurt van Natura 2000-gebieden, maar de organisatie vindt dat die er eigenlijk wel zou moeten zijn. Vandaar de juridische stappen, verklaart Henk Baptist van Meten=Weten.

Aanleiding voor de procedure in Overijssel is een beoogde uitbreiding van lelieteelt in de provincie. Bij deze teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Sterke groei van deze teelt in Drenthe is al jaren aanleiding voor protesten, discussies en juridische procedures.

Stikstofproblematiek

Er is een duidelijke overeenkomst met de stikstofproblematiek. Ook die draait om bescherming van Natura 2000-gebieden, die geregeld is via de Nbwet, die op haar beurt weer stoelt op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In die richtlijn komt het woord ‘vergunning’ niet voor, licht Henk Baptist toe. Maar wel het woord ‘passende beoordeling’. Zo’n passende beoordeling vindt hij nodig, omdat gebruikte middelen of restanten daarvan ook in natuurgebieden terug te vinden zijn en daardoor de kwaliteit van de natuur kunnen aantasten.

De zaak kan mogelijk grote gevolgen hebben voor met name de akkerbouw. Meten=Weten zegt niet tegen elk gebruik van elk gewasbeschermingsmiddel te zijn, maar wil voorkomen dat middelen terechtkomen in natuur- en woongebieden. Van een aantal middelen is aangetoond dat ze tot ver in de omgeving neerslaan. De zaak kan daarom mogelijk grote gevolgen hebben voor met name de akkerbouw.

Reacties

    1. Hai, Dat ga ik niet doen, om de volgende redenen, in de lelieteelt (Bollenteelt) wordt naar mijn mening onnodig veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, het effect van die middelen waar en tot hoever hun werking gaat is nooit onderzocht dus de actiegroep meten is weten wil dat er onderzoek naar wordt gedaan, wat kan daar op tegen zijn. Nogmaals ik ben niet tegen gewasbeschermingsmiddelen zeker niet in voeder en consumptie gewassen ben maar we mogen best wat kritischer zijn over het gebruik van wat hoeveel en wanneer. Het gevaar bij een niet consumptiegewas is de gedachte ietsje meer kan geen kwaad.

  1. Dit toont eens te meer aan dat we moeten nadenken over de negatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen moeten we blijven doorgaan met het spuiten van een dot vergif om een bloempje (lelie) er wat beter uit te laten zien terwijl een halve kilometer verderop bloempjes doodgaan omdat ze overwoekerd worden door distels en brandnetels: Laat ik voorop stellen dat ik niet tegen gewasbeschermingsmiddelen ben maar we mogen best wat kritischer zijn over wat hoeveel en wanneer.

Beheer
WP Admin