Maisland in de Achterhoek. Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Achterhoekse boeren beperken glyfosaatgebruik

Lochemse boeren gebruikten dit voorjaar bij het werk op hun maisland ruim de helft minder glyfosaat ten opzichte van vorig jaar.

Zo blijkt uit een inventarisatie onder zes Lochemse loonwerkers. De aanpak ‘Groene Groenbemesters’ werpt z’n vruchten af. Het vanggewas werd op veel meer dan de helft van het areaal ondergewerkt zonder glyfosaat te gebruiken.

Minder onkruid

Loonbedrijf Beltman in Harfsen gebruikte bij klanten nauwelijks glyfosaat op bouwland. Het bedrijf werkt met een klepelmaaier voorop en de frees achter de trekker en vernietigt zo in één werkgang de wortel en het loof van de groenbemester. Door daarna te ploegen komt er minder onkruid op.

Lochemse boeren en loonwerkers werken in de aanpak ‘Groene Groenbemesters’ samen met De Innovatie Coöperatie.

Beheer
WP Admin