AlgemeenNieuws

Accountants negeren fiscus met dierrechten

Doetinchem – Vijf grote agrarische accountantskantoren blijven productierechten als afschrijvingspost opvoeren, ook al mag dit niet van de fiscus. Ondernemers ondervinden grote financiële gevolgen van het besluit van de Belastingdienst.

Abab, Countus, Flynth, Alfa en Accon/Avm hebben met elkaar afgesproken varkens-, pluimvee- en ammoniakrechten toch als afschrijvingspost op te voeren in de belastingaanslag 2014. Accepteert de fiscus dit niet, dan stappen de accountants gezamenlijk naar de rechter. Dat zegt jurist Bert van den Kerkhof van branchevereniging VLB. “Medio deze zomer zal duidelijk worden of de fiscus het afschrijven van productierechten accepteert. Zo niet, dan verwacht ik dit najaar de eerste zaken bij de rechter te hebben.”

Varkens-, pluimveerechten kunnen vanaf boekjaar 2014/2015 niet meer worden afgeschreven, ongeacht de aankoopdatum. Dat werd onlangs bekend. Het niet kunnen afschrijven van productierechten betekent een lastenverzwaring voor pluimvee- en varkenshouders.

Volgens de fiscus geldt sinds 2014 geen einddatum meer voor de productierechten. Deze einddatum wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Dat is nu niet gebeurd. Tot en met 2013 was afschrijving op rechten wel mogelijk, omdat toen nog werd uitgegaan van een einddatum van 1 januari 2015.

Omdat er nu geen einddatum officieel is vastgelegd, beschouwt de fiscus de dierrechten als immaterieel actief en slijtvast en dus kan er niet op worden afgeschreven.

Volgens LTO Nederland is het algemeen bekend dat de rechten tijdelijk zijn en in 2018 zullen verdwijnen. De ammoniakrechten zullen bij de invoering van het nieuwe stikstofbeleid (PAS) hun waarde verliezen en daardoor per definitie afgeschreven moeten worden. PAS wordt naar verwachting deze zomer ingevoerd.

Ondernemers ondervinden grote financiële gevolgen van het besluit van de Belastingdienst. Het is afhankelijk van de hoogte van de winst hoeveel de maatregel van de fiscus op bedrijfsniveau kost. Van den Kerkhof rekende uit op basis van cijfers van rijksdienst RVO.nl dat door ondernemers in 2013 €32,5 miljoen aan varkensrechten is verhandeld en €39,5 miljoen voor pluimveerechten is betaald. “Ik verwacht een extra lastendruk van gemiddeld €6.000 per varkenshouder. Meer dan 3.000 varkenshouders worden door deze maatregel direct getroffen. Ik verwacht per jaar minimaal 5.000 bezwaarschriften van varkens- en pluimveehouders als de fiscus het afschrijven van productierechten daadwerkelijk niet accepteert.”

Beheer
WP Admin