Accon avm raadt telers van fritesaardappelen aan hun contracten met de verwerkers voor oogst 2019 niet zo maar te ontbinden. Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Accon avm: ontbindt aardappelcontract niet

Accountantskantoor Accon avm raadt telers van fritesaardappelen aan hun contracten met de verwerkers voor oogst 2019 niet zo maar te ontbinden. Door nieuwe afspraken te maken, lopen de telers volgens Accon avm het risico het recht op de compensatie van de overheid te verspelen.

Dat schrijft juridisch adviseur Colette Cohen op de site vanAccon avm. “Verschillende aardappeltelers laten ons weten dat zij op dit moment voorstellen ontvangen van hun verwerker. De voorstellen houden in dat de bestaande overeenkomst met de aardappelverwerker wordt beëindigd in onderling overleg of als ontbonden wordt beschouwd. Daarvoor in de plaats worden nieuwe afspraken voorgesteld. In de voorstellen stelt de verwerkende industrie dus een wijziging voor van de oorspronkelijke afspraken tussen de teler en de verwerker. Maar de compensatieregeling is juist gebaseerd op die oorspronkelijke afspraken. Zeg dus nooit zomaar ja tegen deze voorstellen.”

Niet in aanmerking komen voor compensatie

Als de teler meewerkt aan het voorstel dan moet hij er in ieder geval voor zorgen dat de totale vergoeding voor hem nooit hoger uitkomt dan de oorspronkelijke contractprijs. Cohen: “De kern van ons advies is dat het niet zo mag zijn dat de teler zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de ontstane omzetdaling. Als de teler een nieuwe overeenkomst sluit, dan bestaat het risico dat de teler willens en wetens akkoord gaat met de lagere prijs en niet in aanmerking komt voor de compensatie door de overheid. Laat de nieuwe overeenkomst beoordelen door ons.”

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Beheer
WP Admin