Beregenen met oppervlaktewater in Zeeland. In Vlaanderen is dat inmiddels verboden. - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

ABS verwacht dat droogte België natuurramp wordt

Het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) hoopt dat de droogte in Vlaanderen door het ministerie van landbouw wordt erkend als een natuurramp. Dan kunnen boeren een vergoeding krijgen van de overheid. Volgens ABS-voorzitter Hendrik Vandamme is het ministerie begonnen met het opstarten van de procedure.

Vandamme constateert dat de droogte nijpend is geworden. “In een groot deel van West-Vlaanderen geldt een verbod op het beregenen met oppervlaktewater. Het verbod geldt vanaf Oostende naar het zuiden tot de Franse grens. Ten noorden van Oostende geldt geen verbod. Het verbod is ingesteld omdat het peil in de watergangen zo laag wordt, dat de waterkwaliteit in gevaar komt. Veel oppervlaktewater wordt gebruikt als drinkwater voor vee. Daarnaast dreigt verzilting op veel plekken als het waterpeil te laag wordt. Dan is de akkerbouwer nog verder van huis dan nu met de droogte. Beregenen met grondwater mag wel.”

Kleine bloemkool en broccoli

Vooral de groenten en de aardappelen hebben het zwaar, stelt Vandamme. “West-Vlaanderen is het hart van de groenteteelt. Bloemkolen zijn maar half zo groot als normaal. Ook de broccoli is veel te klein. De conservenerwten geven maar de helft van de normale opbrengst. Pas gepote plantjes hebben het zwaar en telers stellen het poten van nieuwe planten uit. Ook de vroege aardappelen gaan minder opbrengen. De later gepote consumptieaardappelen starten nu met de knolzetting. Daar hebben ze water voor nodig. Anders gaat dat ook opbrengst kosten. Suikerbieten laten de bladeren al flink hangen.”

Beheer
WP Admin