Kunstmest is dit jaar zo’n 50% duurder dan in 2020, berekent ABN Amro. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

ABN Amro: kostenstijging drukt productie en marge boeren

Stijgende kosten voor energie, voer en kunstmest drukken sterk op marges van boeren.

Hoge prijzen voor energie, kunstmest, veevoer en verpakkingsmiddelen zorgen voor minder productie en verslechtering van de marges voor ondernemers in de agrarische sector. ABN Amro verwacht dat de kosten voor bedrijven in ieder geval tot de tweede helft van 2022 nog hoog zullen liggen.

Zo kampen glastuinders met torenhoge energiekosten, drukken hoge voerkosten sterk op de marges van veehouders en zullen akkerbouwers en melkveehouders waar mogelijk door de hogere kunstmestprijzen hun prijzen moeten verhogen. Deze optelsom van factoren heeft negatieve gevolgen voor de volumes en marges van agrarische bedrijven.

Teeltstrategie aanpassen

Glastuinders die hun energieprijzen niet voldoende hebben vastgelegd, zullen hun teeltstrategie moeten aanpassen en hun kassen minder belichten en verwarmen, voorziet de bank. Het gevolg is dat de volumes van de sierteelt en glasgroente flink zullen dalen. Voor sierteelt verwacht ABN Amro een daling van 5% en voor de voedingstuinbouw zal de daling nog groter zijn.

Kunstmest 50% duurder

Kunstmest is dit jaar zo’n 50% duurder dan in 2020, berekent ABN Amro. Oorzaak hiervan is de hoge gasprijs en daar zal niet zomaar verandering in komen. Dit treft vooral akkerbouwers, melkveehouders en tuinders. ABN Amro verwacht dat zij dit, waar mogelijk, doorberekenen in de prijs van producten, zoals aardappels, tarwe en uien.

Mogelijk kan ook de onzekerheid vanuit Brussel rondom de derogatie een rol spelen in de prijs en beschikbaarheid van de juiste (kunst)meststoffen.

Krimp in de akkerbouw

Dit jaar worden in de akkerbouw stabiele volumes verwacht, maar het jaar daarop stelt de bank een krimp van 1% te wachten. “In de tweede helft van 2022 verwachten we enige verlichting, doordat er minder verstoringen in de keten zullen zijn. We zien nu al enkele lichtpuntjes, zoals een hogere productie van de industriële sectoren”, zegt Nadia Menkveld, Sector Econoom Agrarisch van ABN Amro in een toelichting van de bank. “Wel zal de schaarste aan arbeid ook dit jaar domineren. In alle economische sectoren is sprake van een groot personeelsgebrek en hiermee krijgen óók de agrarische sector en de verwerkende industrie te maken. De kosten van arbeid kunnen hierdoor eveneens oplopen.”

Beheer
WP Admin