Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Aardappelselecteurs doen praktijkexamen

Na een theoretische cursus in de winter over aardappelziekten, worden de cursisten in de zomer in de praktijk bijgeschoold.

Hoewel de theorie belangrijk en behoorlijk diepgaand is, zal het uiteindelijke selecteren toch in de praktijk eigen gemaakt moeten worden. NAK-keurmeester Wim van de Waart geeft hier in de Zeeuwse selectievelden bij Colijnsplaat onderricht aan een groepje cursisten. Om de kennis zo goed mogelijk over te kunnen brengen, gaan er per keer niet meer dan acht cursisten mee het veld in.

Aansluitend aan dit selectieveld liggen enkele velden met afwijkingen en vermengingen. Van de cursisten wordt verwacht dat ze deze er allemaal uit kunnen halen.

Het blijkt een vermenging te zijn. Dit is te herkennen aan de antocyaankleuring van stengel en nerven. Ook het blad wijkt af van dat van een Agria.

Op het andere veld gaat het erom vermenging en afwijkingen te detecteren. Dit is een veldje Agria met enkele planten van andere rassen en enkele met afwijkingen. Tussen al dat groen valt een lichte afwijking op.

Een voorbeeld van het ras Desiree. Links een gezonde plant en rechts een plant aangetast door mozaïekvirus.

Nadat de cursisten hun examen hebben afgerond, worden de formulieren bij Hans van Nieuwenhuijzen ingeleverd. Binnen twee weken krijgen de cursisten te horen of ze zijn geslaagd.

Vermenging vergt al meer van het waarnemingsvermogen. In algemene zin kan gesteld worden dat kennis van afwijkingen handig is, maar niet per se noodzakelijk. Alles wat in een veld pootgoed afwijkt van het algemene beeld moet er uit. Hoe het heet doet in feite niet ter zake, als je het maar ziet.

Hier nog een geval van bacterieaantasting.

Deze plant is besmet met het mozaïekvirus.

Het is niet waarschijnlijk dat de cursisten deze bacteriezieke plant over het hoofd hebben gezien.

Voor het praktijkexamen wordt van de cursisten verwacht dat ze afwijkingen kunnen benoemen. Voor de duidelijkheid is elke plant in de rij genummerd.

Pootaardappeltelers zijn volop bezig met het selecteren van hun aardappelpercelen. In deze periode worden ook de praktijkdagen voor de pootaardappelselectiecursus van de NAK gegeven. Aansluitend volgt het praktijkexamen. Hier een indruk van het examen op de NAK selectievelden bij Colijnsplaat in Zeeland. Foto's: Anton Dingemanse

Voor de praktijkdagen van deze cursus zijn voor de NAK op drie locaties in Nederland selectievelden aangelegd. In Groningen, de IJsselmeerpolders en in Zeeland. Voor de theorie moeten alle cursisten in de wintermaanden twee dagen naar Emmeloord.

Voor de cursus zijn twte velden belangrijk. In het ene veld staan een aantal economisch belangrijke aardappelrassen. Haaks op de ruggen staan er per ras gezonde planten met daarnaast voorbeelden van aantastingen. Bij elk rijtje wordt precies aangeven welk ras en welke afwijking het betreft.

Een sterk aangetaste bladroller, veroorzaakt door een virus. Tijdens de cursusdag was het bewolkt, zodat virusaantastingen goed zichtbaar zijn. Mocht de zon toch nog doorbreken, dan waren paraplu's beschikbaar om voor schaduw te zorgen.

Beheer
WP Admin