Beregenen van consumptieaardappelen. De aardappelsector zoekt rassen die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

Aardappelsector zet stappen naar weerbare teeltsystemen

Een extremer klimaat, halvering van gewasbeschermingsmiddelen gebruik en de roep om gebruik van kunstmest te verminderen vraagt om robuustere aardappelrassen en robuustere teeltsystemen.

De aardappelsector staat de komende jaren voor de opgave om de teelt van kwalitatief hoogwaardige aardappelen verder te verduurzamen. In de pilot “Ontwikkeling duurzame teelt consumptieaardappelen in ketenperspectief” gaan de ketenpartijen verkennen hoe de samenwerking in de keten ingevuld kan worden, hoe zij gezamenlijk de duurzame teelt van consumptieaardappelen kunnen ontwikkelen én hoe het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden verminderd.

De Pilot is een van de 13 Pilots van het Praktijkprogramma Plantgezondheid. Binnen het praktijkprogramma wordt gewerkt aan haalbare en betekenisvolle stappen in weerbare teeltsystemen.

In 2030 gebruik gewasbescherming gehalveerd

De aanleiding is dat in 2030 het gebruik van gewasbescherming gehalveerd moet zijn, klimaatsverandering en de roep vanuit Brussel om het gebruik van kunstmest te reduceren. Toekomstige rassen moeten geteeld kunnen worden met een lagere gebruiksnorm. Dit vraagt om nieuwe robuuste rassen in de consumptieaardappelteelt.

Er zijn in Nederland, maar ook in het buitenland diverse initiatieven om te verduurzamen. Toch blijkt het voor de industrie en verpakkers een enorme klus te zijn om hierin stappen te maken.

In het Limburgse Jabeek ligt een proefveld met robuuste consumptieaardappelrassen. In 2023 zullen enkele rassen verder worden onderzocht als potentieel duurzaam consumptieaardappelras.

Beheer
WP Admin