AkkerbouwAchtergrond

Aardappelen groeien en bloeien

Hongarije is niet alleen een graanland, zoals iedereen vaak denkt. De aardappelen doen het hier juist erg goed, ondanks de langdurige droogte dit voorjaar.

De aardappelen heb ik dit jaar kunnen planten op de juiste diepte en in vochtige grond. Helaas moesten ze na het poten direct aankijken tegen 40 dagen zonder regen. Eigenlijk weet ik het wel, maar toch verbaast het me elk jaar weer als ik zie hoe weinig die aardappelen zich aantrekken van eindeloze perioden zonder regen met daar bovenop temperaturen boven de 30 graden.
Gelukkig heeft het sinds begin juni genoeg geregend. We hadden een keer 38 millimeter en een andere keer bracht een bui 26 millimeter. Nu valt er al bijna een week lang iedere dag wat regen. Het resultaat is ernaar: de aardappelen bloeien, zo’n bui doet ze goed.

Ik kreeg in het verleden wel eens kritiek dat Hongarije een graanland is en dat aardappelen telen zonder beregenen waanzin is. Maar ik weet één ding: Hongarije is geen echt graanland. Het graan dat er nu staat, is grotendeels aangeslagen door droogte en hoge temperaturen. In combinatie met de huidige regen is schot in meerdere percelen onontkoombaar. De mais heeft ook in opkomst afgezien. De aardappelen hebben volgens mij het minst van al geleden, en dan nog zonder beregening.

Aardappelen mochten dit jaar geld kosten

Hongaren redeneren maar al te vaak vanuit grote arealen, vanuit veel hectares van een gewas. Daaraan is veelal weinig budget verbonden, kosten maken mag niet. Als dan ook nog eens te snel gewerkt wordt, resulteert dat nogal eens in armzalig staande teelten.

Wij hebben dit jaar wel wat budget vrijgemaakt voor de aardappelteelt. Uiteindelijk zullen onze aardappelen per hectare in verhouding tot de doorsnee Hongaarse akkerbouwteelten een astronomisch bedrag kosten. Maar zoals zo vaak kun je Hongaarse kosten niet een-op-een vergelijken met de kosten in Nederland of België. Iedereen moet kijken naar netto opbrengstverschillen, en niet naar het verschil in in- en output. Omgerekend liggen onze kosten op een goeie €2.000 per hectare. Psychologisch moet je dit bedrag met factor 2,5 vermenigvuldigen, wil je kunnen vergelijken met West-Europa. Ik gebruik daarbij als basis dat de kosten van 1 hectare aardappelen vijfmaal zo hoog zijn als die van 1 hectare tarwe.

Twee jaar uitproberen werpt zijn vruchten af

De afgelopen twee jaar hebben we proeven gedaan met bemesting, onkruidbestrijding, rassen en grondbewerkingen. Dit jaar strooiden we per hectare 220 kilo kali, 190 kilo fosfor, 130 kilo KAS en 40 kilo magnesium. Het resultaat ziet er nu goed uit.

Dat we dit jaar in een grote droogteperiode de aardappelen tegen onkruid moesten spuiten, vond ik reden om de dosis op te voeren tot het maximum. Met 800 gram Sencor en 5 liter Defi staat alles redelijk proper. Ik heb niets gemerkt van de impact van deze hoge dosis op de aardappelplanten. Daarom wil ik in een volgend droog jaar de dosis Sencor alsnog opvoeren naar 850 tot 900 gram.
We hebben Actara toegepast tegen de coloradokever, conform het advies van Syngenta Nederland. Daarvoor spoten we 40 kg/ha vloeibare magnesium gemengd met 100 gram Actara tussen poten en aanaarden. Door de droogte werkte het product onvoldoende, niet ieder wortelstelsel werd bereikt. Uiteindelijk hebben we in de tweede week van juni, net voor het sluiten van de rijen, nog een tweede keer 100 gr/ha Actara mogen toepassen.
Met de huidige uitzonderlijk tropische klimaattoestanden zullen we een eerste bespuiting tegen de aardappelplaag in de eerst week van juli uitvoeren. Vermoedelijk redden we het met in totaal twee bespuitingen. De eerste keer zullen we 2 kg Fusilan WG per ha toepassen. Dat kost ongeveer €15 per ha.

Foto’s: Patrick Feliers

Beheer
WP Admin