Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Aanvullend onderzoek gezondheidseffect geitenhouderij

Er komt aanvullend onderzoek naar de gezondheidseffecten van geitenbedrijven bij omwonenden. Dat meldde Dick Heederik van de Universiteit Utrecht gisteren tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer.

Heederik gaf samen met Kitty Maassen (Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu) een toelichting op het aanvullend onderzoek over veehouderij en de gezondheid van omwonenden.

Onderzoek naar oorzaak

In de jongste onderzoeken is gebleken dat rond pluimveebedrijven en geitenbedrijven meer longontsteking voorkomt dan bij mensen die niet in de nabijheid van die bedrijven wonen. Het nader onderzoek moet meer inzicht geven in de oorzaak van die longontstekingen.

Bij pluimveebedrijven is wel een verklaring te geven voor de verhoogde kans op longontsteking. Bij pluimveebedrijven komt meer stof vrij en combinatie met zogenoemde endotoxinen, biologisch materiaal dat ontstaat bij de afbraak van bacteriën. Endotoxinen zijn op zich niet schadelijk, maar ze hebben wel invloed op de vatbaarheid van de mens voor ziekteverwekkers.

Onbekende ziekteverwekker

Bij geitenbedrijven is mogelijk sprake van een nog onbekende ziekteverwekker die op geitenbedrijven voorkomt, en waarvan geiten zelf niet ziek worden. Volgens Heederik kan het van een half jaar tot enkele jaren duren, voordat daarover meer helderheid kan worden gegeven. Samenwerkende onderzoeksinstituten (Wageningen UR, RIVM, Universiteit Utrecht) werken aan een nieuw onderzoek, waarover ze in gesprek zijn met het de verantwoordelijke ministeries.

Beheer
WP Admin