Het gaat om middelen die worden gebruikt als lokaas voor de beheersing van ratten en/of muizen. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Aanscherpingen gebruik middelen tegen ratten en muizen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil ingrijpen in toelatingen van middelen voor bestrijden van ratten en muizen.

Het Ctgb wil ingrijpen in de toelatingen van middelen voor het bestrijden van ratten en muizen op basis van acht werkzame stoffen. Het gaat om middelen op basis van (of combinaties daarvan):

 • brodifacoum
 • bromadiolon
 • chloorfacinon
 • coumatetralyl
 • difenacoum
 • difethialon
 • flocoumafen
 • cholecalciferol

Vanaf 1 januari 2023 moeten professionele gebruikers van ratten- en muizenbestrijdingsmiddelen gecertificeerd zijn en conform Integraal Plaagdier Management (IPM) werken bij het toepassen van deze middelen.

De reden voor deze maatregel is dat de middelen zeer hoge risico’s voor het milieu met zich meebrengen. Het gaat daarbij om doorvergiftiging naar bijvoorbeeld roofvogels en naar zoogdieren die muizen en ratten eten. Ook zijn de stoffen (zeer) moeilijk afbreekbaar.

Ook agrariërs moeten gecertificeerd zijn

Alleen professioneel gebruik

Het college wil dat vanaf 1 januari 2023 middelen op basis van bovenstaande stoffen alleen nog worden gebruikt door opgeleide professionele gebruikers die werken voor gecertificeerde bedrijven en instellingen. Ook agrariërs moeten gecertificeerd zijn om deze middelen op het bedrijf te mogen gebruiken. Bovendien moeten professionele gebruikers zijn opgeleid in IPM. Bij deze stapsgewijze bestrijdingsmethode wordt eerst gewerkt aan het wegnemen van voedsel en schuilplaatsen en met niet-chemische bestrijdingsmethoden. Als laatste kunnen chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet.

Gedurende een overgangstermijn mogen oude verpakkingen – waarop de nieuwe regels nog niet staan – nog worden verkocht tot 29 juni 2023 en gebruikt tot 26 december 2023. Particulieren mogen in de overgangstermijn de middelen nog gebruiken, maar na 26 december 2023 niet meer.

Inzien en reageren

Het Ctgb-voornemen in te grijpen is gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na publicatiedatum reageren op de conceptbesluiten zoals die ter inzage liggen. De conceptbesluiten met concrete maatregelen en motivatie staan op de Ctgb-website en liggen ook op het Ctgb-kantoor ter inzage.

Reacties

 1. Zondagnacht teruggekomen van vakantie via Schiphol.
  Op weg van de gate naar de aankomsthal liepen de muizen door de gang.
  Onvoorstelbaar wat een zooitje.

Beheer
WP Admin